Val Kabinet - Leon Litjens

25-2-2010 door: Redactie
De redactie van HALLO heeft wethouder en locoburgemeester Leon Litjens (CDA) ook gepeild. Wij vroegen naar zijn visie op de Haagse problematiek. Wij waren namelijk erg benieuwd wat de directe gevolgen zijn voor onze gemeente door de politieke impasse.

Wat betekent de val van het kabinet voor onze gemeente?
Ansich niet veel, we hebben verschillende verantwoordelijkheden en daardoor zijn de gevolgen van de val op gemeentelijk niveau in eerste instantie nagenoeg niet te merken. Aan de andere kant: we zitten in economisch zwaar weer en er zal flink bezuinigd moeten gaan worden om te komen tot een duurzaam huishoudboekje. De val van het kabinet zorgt ervoor dat de focus niet meer op die zaken komt te liggen. Daarnaast is de slagkracht en daadkracht van een demissionair kabinet beperkt wat een verdere negatieve invloed kan hebben in een tijd waarin besluiten gevraagd worden.
Wat de gevolgen hiervan zijn kan ik niet in schatten. Het zal voor iedereen echter duidelijk zijn dat dit geen goede zaak is en een negatieve invloed heeft op de snelheid waarmee we uit deze periode van economisch zwaar weer komen. Economie gaat over gemeente en provinciegrenzen heen (vaak ook over nationale en Europese grenzen). Dus geen of verminderende focus, slagkracht en daadkracht bij kabinet voor de economische en financiële problemen raakt onze economie en huishoudboekje. Dus ook die van Horst aan de Maas. Deze gevolgen zullen we wel gaan merken.

Beleid wordt in de Tweede Kamer gemaakt terwijl de uitvoering op lokaal niveau plaatsvindt, lopen projecten hierdoor nu vertraging op?
Vooralsnog niet. Echter, het kabinet tracht middels de crisis en herstelwet bepaalde grote projecten te versnellen. Het niet of het vertraagd invoeren van deze wet zorgt er voor dat we in deze regio kansen later gaan benutten. Dat zou niet mogen gebeuren.

Horst aan de Maas heeft korte lijnen naar Den Haag met Knops en Koopmans, lopen deze lijnen nu gevaar?
Nu lopen die geen gevaar. Mochten ze niet terugkeren in de Tweede Kamer dan ervaren we dat als een flink verlies. Dit omdat het erg positief voor een gemeentebestuur is als je korte lijnen hebt met Den Haag en zeker als het Kamerleden zijn die de regio goed kennen. Echter beide verrichten in Den Haag nuttig en goed werk dat gewaardeerd wordt. Ik ga er dan ook van uit dat beide op een verkiesbare plaats komen op de lijst en terugkeren in de kamer.

Ook Horst aan de Maas vormt een coalitie met de PvdA(-PK), loopt dit nu gevaar na wat er in Den Haag is gebeurd?
Nee, een breuk kan hoofdzakelijk door twee zaken veroorzaakt worden (of in combinatie), het werkt niet tussen bepaalde personen of je komt er niet uit op inhoud. Aangezien wij hier met andere personen zitten in een college en andere vraagstukken aan het oplossen zijn heeft een conflict op nationaal niveau geen relatie met een lokale coalitie.

Bent u niet bang dat mensen uit Horst aan de Maas het vertrouwen verliezen in de politiek?
Ik heb het idee dat er juist de laatste weken meer over politiek gesproken wordt.Ook door mensen die zich minder uitspreken over politiek. Dus misschien is dat ook wel de winst, elk nadeel heeft zijn voordeel.  Aan de andere kant hoor je vaak dat openbaar bestuur al veel van haar geloofwaardigheid en respect heeft verloren. Als dat waar is, is dit ook waar: Hoe kun je iets verliezen dat je al verloren hebt! De geloofwaardigheid en het respect voor het openbaar bestuur is de laatste tientallen jaren aan erosie onderhevig. Allerlei ontwikkelingen zorgen daarvoor en het moeten acteren in een publieke omgeving versterkt dit nog eens. Als ik berichten lees in media kan ik me goed voorstellen dat mensen zeggen: 'Die bij de gemeente doen maar wat'. Dit heeft onder andere te maken met het gegeven dat complexe problemen teruggebracht moeten worden tot artikelen van 200 tot 300 woorden waardoor de complexiteit, de veelzijdigheid maar ook de afwegingen buiten beschouwing blijven.

Wat zou je voor straks, wanneer er verkiezingen plaatsvinden, de kiezers willen meegeven?
Ga stemmen, verdiep je in de partijprogramma's en kom tot de overtuiging dat er echt iets te kiezen valt en dat ook jouw stem telt.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie