'Betrek de ouderen bij de samenleving'

8-2-2018 door: Redactie
Alle politieke partijen zijn het er over eens: Horst aan de Maas moet een zo aantrekkelijk mogelijke leefomgeving zijn voor iedereen. Maar hoe bereik je dat? HALLO Horst aan de Maas gaat de komende weken in gesprek met de zes partijen over de thema’s leefbaarheid, jongeren en ouderen. In deze aflevering Imke Emons van VVD en Jos Gubbels van D66+GroenLinks over het thema ouderen.

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat tussen 1995 en 2016 het aantal 65-plussers in Noord-Limburg met ruim 8 procent toenam, van 11,6 naar 20,2 procent. Het clichébeeld van de oudere die zijn tijd achter de geraniums doorbrengt, klopt echter al lang niet meer. 65-plussers maken nog volop deel uit van de samenleving. “In ons verkiezingsprogramma hebben we het dan ook bewust niet specifiek over ouderen”, stelt Imke Emons (32) van de VVD. “Wij geloven niet in hokjesdenken. Er wordt zo vaak gezegd ‘de oudere dit’ en ‘de oudere dat’, dat werkt alleen maar leeftijdsdiscriminatie in de hand. Een partij als 50plus zou niet moeten bestaan, Ouderen-partijen zouden niet nodig moeten zijn als ouderen zich bij bestaande partijen voldoende zouden thuis voelen. Hier is nog wat werk aan de winkel.” “De ouderen van tegenwoordig laten zich niet achter de geraniums stoppen”, zegt Jos Gubbels (68) van D66+GroenLinks. “We moeten ze dus ook niet wegduwen, maar actief betrekken bij de samenleving.” “Precies”, knikt Emons, “zet ze niet apart.”

In het verkiezingsprogramma van D66+GroenLinks loopt Agenda 22, (het realiseren van gelijke kansen voor alle burgers om aan de samenleving te kunnen deelnemen, red.) als een rode draad, zegt Gubbels. “We vinden het bijvoorbeeld erg belangrijk dat elk openbaar gebouw in Horst aan de Maas voor iedereen toegankelijk is.” Ook obstakels in de openbare ruimte moeten zoveel mogelijk vermeden worden. “Zelf wandel ik wel eens met mijn kleinzoon die in de kinderwagen zit door het dorp. Dan blijkt pas dat het op heel veel plekken lastig is om het trottoir af te kunnen. Dit is iets waar mensen in een rolstoel ook hinder van ondervinden. Datzelfde geldt voor reclameborden die voor winkels staan.”

Het beleid van de overheid is erop gericht dat ouderen steeds langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. “Het is goed als ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen”, vindt Emons. “Waar nodig ondersteund met mantelzorg.” Beiden zijn het er over eens dat de mantelzorger moet daarbij niet overbelast worden. “Ik weet uit ervaring dat het fantastisch is om te zorgen voor je naaste, om te kunnen helpen”, geeft Emons aan. “Als mantelzorg op een gegeven ogenblik echter niet meer voldoende is en er is hulp nodig, dan moet die vraag wel gehoord worden.”

Gubbels: “Als politieke partij is het belangrijk dat je voeling blijft houden met je achterban, in dit geval ook de ouderen. De oudste kandidaat op onze lijst is 82 jaar, de jongste 22.” Emons: “Ik vind het persoonlijk goed wanneer ouderen ook na de pensioengerechtigde leeftijd door blijven werken. We moeten langer profiteren van wat zij nog kunnen betekenen.” Gubbels: “Ik ben er voorstander van wanneer iemand vanaf zijn 61e één dag in de week minder gaat werken, om het zo langzaam af te gaan bouwen. Zo rol je vanzelf uit het arbeidsproces. Het is positief dat ouderen nog zo in beweging zijn, anders kwijnen ze weg.” Emons: “We kunnen zoveel van hen leren.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie