Een efficiŽnte en transparante gemeente

14-2-2018 door: Redactie
Op 21 maart hebben we allemaal de mogelijkheid onze stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De laatste jaren krijgen gemeenten steeds meer taken toebedeeld en heeft de gemeenteraad daarmee een grotere verantwoordelijkheid gekregen. Zij bepaalt immers het beleid wat burgemeester en wethouders moeten uitvoeren. De VVD Horst aan de Maas vindt het belangrijk dat wij als inwoners een efficiŽnte en transparante gemeente hebben.

De gemeente is natuurlijk, net als elke andere overheid, een organisatie die enkel en alleen bestaat ten behoeve van haar burgers. Ze zou niet moeten dienen als een zichzelf bezighoudende entiteit. Wij betalen dit immers natuurlijk allemaal gezamenlijk. Daarom staat VVD Horst aan de Maas ervoor dat de gemeente zich bij zijn kerntaken houdt en geen beleid ontwikkelt dat beter door burgers of ondernemers gedaan kan worden. Die zijn doorgaans beter in staat dit uit te voeren. Ondersteuning door regeldruk vermindering, efficiënte vergunning processen en passende infrastructuur ondersteunen wij natuurlijk wél.

Daarnaast zou het voor elke burger en ondernemer in Horst aan de Maas mogelijk moeten zijn om op de hoogte te zijn van wat de gemeente met ons geld doet. Daarom vinden wij dat de gemeente open en goed toegankelijke informatie hierover proactief moet delen. Hieronder vallen ook contracten, lang lopende verbintenissen en andere verplichtingen of garanties. Dit moet ook op een toegankelijke en voldoende gedetailleerde wijze, bij voorkeur digitaal, worden aangeboden. Zowel voor deze voorbeelden als voor het stemmen op 21 maart geldt natuurlijk: Gewoon. Doen.

Paul van Zon,

VVD Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie