Welkom in de toekomst van de samenleving

4-1-2018 door: Redactie
De toekomst van de samenleving geldt voor ons allemaal. En natuurlijk willen we daarbij een goede leefomgeving houden.

Een belangrijke voorwaarde voor iedereen, jong en oud, is zinvolle dagbesteding. Werken, als het kan, is noodzakelijk mede door de snel stijgende vergrijzing. Iedereen moet de kans krijgen mee te doen: schoolverlaters, 55-plussers en nieuwe Nederlanders. Als het nodig is, zullen we de helpende hand toesteken, begeleiding bieden en stimuleren mee te doen. De gemeente Horst aan de Maas zal daarbij een belangrijke rol moeten spelen. Meedoen is belangrijk voor de toekomst van de samenleving. En dan, als we ouder worden, moet er opvang zijn: ‘senioren’- sport, cultuur, een luisterend oo en mantelzorg.
We hebben rechten op zorg, onderwijs, scholing en bijscholing, op een woning. En we hebben plichten: om actief mee te werken, de taal te leren, te integreren. Als je niet meedoet, heeft dat consequenties. Handhaving en controle zijn daarbij vanzelfsprekend. Veiligheid in het verkeer, in buurten en buurtsaamhorigheid zijn belangrijk voor mensen. Een buurtpreventie-WhatsApp kan daaraan bijdragen. In mijn wijk hebben we zo’n WhatsApp-groep en dat geeft een veilig gevoel. De gemeente kan stimuleren bij alle plannen van betrokken bewoners, door initiatieven te ondersteunen bij preventie, gezondheidsbevordering, bij culturele vorming.

Ik geloof in mensen én in de toekomst van de samenleving. Met eigen verantwoordelijkheden, in vrijheid, in gelijkwaardigheid, met sociale rechtvaardigheid en verdraagzaamheid. Daar wil ik me voor inzetten. Ik wil daarbij een schakel zijn tussen mensen van alle leeftijden en alle
culturen. Gewoon. Doen.

Carla Gerrets-Dekkers,
VVD Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie