Twintig jaar Helpende Handen

4-1-2018 door: Redactie
De Venrayse stichting ‘Helpende Handen’ bestaat twintig jaar. Helpende handen is een stichting die zich inzet voor kwetsbare groepen in India, die in de Indiase samenleving vaak aan hun lot worden overgelaten. Helpende Handen is sinds 2004 verbonden aan het Dendron College uit Horst en afgelopen jaar is er voor de vierde keer een groep leerlingen afgereisd naar India om de projecten van Helpende Handen te bezoeken.
maskTop
Twintig jaar Helpende Handen
maskBottom

Stichting Helpende Handen werd opgericht op 30 december 1997 in Venray en is sinds de oprichting verbonden aan Steven Vidyakaar. Vidyakaar leidt in India al sinds 1983 het project Udavum Karangal, waar hij weeskinderen, kwetsbare alleenstaande ouderen, vrouwen en mannen met psychiatrische ziekten, verstandelijke beperkingen en lichamelijke handicaps opvangt. Met Udavum Karangal biedt Vidyakaar, die door iedereen ‘Pappa’ wordt genoemd, deze mensen een veilig thuis.

Ine Schriever uit Horst en Bart Veldpaus uit Venray zitten in het bestuur van Helpende Handen. Veldpaus: “Het mooiste aan de projecten in India vind ik dat ze op meerdere essentiële leefgebieden inzetten. Pappa Vidyakaar biedt een kwetsbare groep mensen een thuis. Ook zorgt hij voor onderwijs met scholen en zijn er polikliniekjes en binnenkort zelfs een ziekenhuis waar mensen goede gezondheidszorg krijgen. Bovendien zet de stichting zich in als er noodhulp nodig is. Tijdens de tsunami in 2004, hebben we bijvoorbeeld zeventig huisjes gebouwd op een plek waar alles verwoest was.”

Helpende Handen is gegroeid en veranderd in de afgelopen jaren. De stichting ging bijvoorbeeld samenwerken met andere regionale acties en projecten. “De samenwerking met de Vastenactiegroep hier in de regio is bijvoorbeeld van waarde, net als de steun die we krijgen van Stichting Wilde Ganzen.” In 2004 verbond Stichting Helpende Handen zich daarnaast aan het Dendron College in Horst. “Ik gaf daar les over de projecten”, vertelt Veldpaus. Na een tijdje nam Schriever dat van hem over. Schriever: “Zo werd het steeds groter en in 2008 vertrok een eerste groep leerlingen naar India om met eigen ogen te zien wat de inzet van de stichting betekent voor de mensen in India.”

Afgelopen december ging er voor de vierde keer een groep leerlingen naar India. Stijn van den Munckhof (15) en Ward Schriever (15) mochten in de kerstvakantie samen met jaargenootjes Diede Vousten (15) en Fenne Gielens (15) en leraren Herman Geelen en Roel Teluij het project Udavum Karangal bezoeken. Stijn: “We zien altijd alles door een Westerse bril. En je hoort wel over de situatie daar, maar je beseft het pas als je het daadwerkelijk ervaart.” Ward vult aan: “Het was overweldigend.” De Dendron-leerlingen bezochten verschillende projecten en zagen de impact die ze hadden op de Indiase mensen. “De mensen binnen het project hebben zo veel plezier. Je kon goed merken dat dat op straat in India veel minder is”, zegt Ward. Ook ervaarden de leerlingen hoe groot de cultuurverschillen tussen Nederland en India zijn. Stijn: “Maar wat ik daar ook geleerd heb, is dat het niet erg is dat we andere dingen normaal vinden. Als je maar gelukkig bent. De mensen in Udavum Karangal hebben misschien dan wel minder dan wij, maar gelukkig waren ze zeker. En dat was heel mooi om te zien.”

“Het mooiste aan de Indiase projecten vind ik dat Pappa Vidyakaar aan zo veel mensen een leven geeft”, zegt Ine Schriever. “Ieder individu wordt liefdevol opgevangen, maar krijgt ook de kans om uit te vliegen.” In India wonen 1,3 miljard mensen. Vidyakaar heeft sinds 1983 ruim 35.000 mensen opgevangen. Veldpaus: “Sommige mensen zien het misschien als een druppel op een gloeiende plaat. Maar wij zien het als een druppel op een zaadje, dat uit kan groeien tot iets heel moois.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie