Tekorten op de Noord-Limburgse arbeidsmarkt

19-7-2018 door: Redactie
Veel ondernemers hebben aangegeven vacatures niet meer gevuld te krijgen. Dit blijkt uit onderzoek dat gedaan is door Limburgse instanties naar de tekorten op de arbeidsmarkt.

Werkgroep onderwijs Noord-Limburg van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) heeft enkele maanden geleden samen met het Werkgevers Service Punt en Techniekketen Noord-Limburg een onderzoek gehouden onder ondernemers in de regio over de tekorten op de arbeidsmarkt. In totaal hebben 130 bedrijven deze enquête ingevuld. De drie bedrijfstakken industrie (28 procent), logistiek (18 procent) en bouwnijverheid (11 procent) waren het best vertegenwoordigd in het onderzoek. In totaal vertegenwoordigen de deelnemende bedrijven 7.626 medewerkers.

De deelnemende bedrijven geven aan behoefte te hebben aan een hoger kennisniveau. De verwachting
is dat er in de komende tien jaar een groep medewerkers met pensioen gaat, waarvan 28 procent hbo- of academisch geschoold is. Daar tegenover staan nieuwe vacatures in de komende vijf jaar, waarvan 36 procent op hbo- of academisch niveau zijn. Er is een toename van opleidingsniveau te zien in de komende vijf tot tien jaar. Kennis die de bedrijven nu missen bij jonge werknemers zijn basisvaardigheden technische werkzaamheden zoals tekeningen lezen, 3D-tekenen en onderhoudstechniek. Daarnaast zijn ook softskills als intrinsieke motivatie, verantwoordelijkheidsgevoel en een hands-on mentaliteit van belang, zo blijkt uit dit onderzoek.

Ondernemers maken steeds minder gebruik van uitzendbureaus, maar werven nieuw personeel steeds vaker zelf via social media of hun eigen netwerk. Indien de vacatures niet op deze weg ingevuld kunnen worden, wordt er binnen een bedrijf geschoven met medewerkers of wordt het werk uitbesteed. Omscholing van medewerkers wordt maar door een klein gedeelte van de respondenten aangegeven gebruikt te worden. Dit is ook iets wat de uitzendbureaus in de gemeente Horst aan de Maas merken. “Wij merken zeker dat het de afgelopen jaren heel erg krap is geworden binnen de arbeidsmarkt”, vertelt Sabrina Snellen van AB Werkt in Horst. “Ons bedrijf richt zich vooral op de agrarische sector en wij merken wel dat als je mensen de keuze geeft om bijvoorbeeld in een magazijn te werken of op het veld, ze dan toch voor het magazijn kiezen”, aldus Snellen.

Ook Arjan Schiebroek van Sun-Power uit Tienray kan dit beamen. “Wij merken al enige tijd dat er sprake is van schaarste op de arbeidsmarkt”, geeft hij aan. “De vergrijzing en ontgroening komen in een stroomversnelling door de toenemende economie. Zowel binnen de marktsegmenten van de agro als de techniek zijn er tekorten. Dit geldt voor de doelgroep Nederlandse en Europese arbeidskrachten.” Techniek en procesindustrie, transport en logistiek en, economie en administratie zijn opleidingsrichtingen die de komende vijf jaar veel gevraagd zullen worden. Een van de knelpunten die de bedrijven ervaren bij het invullen van de vacatures is het vinden van de juiste vakmensen. Daarnaast geven de bedrijven in het onderzoek ook aan dat het belangrijk is om het aantrekkelijk te maken voor jonge professionals om in de regio te blijven wonen en werken. Het is van belang dat onderwijs, overheid en bedrijfsleven met elkaar samenwerken om de tekorten op de arbeidsmarkt te beperken.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie