Springweide en ´t Reuvelt op in de Kameleon

21-7-2010 door: Redactie
Afgelopen woensdagochtend namen leerlingen en leerkrachten afscheid van de Springweide als naam van de Grubbenvorster basisschool. Het Ursulinenpark vormde daarbij het decor waar een spellendag plaatsvond. Per 1 augustus gaat de school samen verder met basisschool ’t Reuvelt onder de nieuwe naam: de Kameleon. De nieuwe school blijft voorlopig gebruik maken van de twee bestaande locaties de Springweide en ’t Reuvelt. Springweide wordt dan locatie Schoolstraat en ’t Reuvelt locatie Pastoor Tijssenstraat. Bert Cupers, huidig directeur van de Springweide, wordt directeur van de Kameleon.
Het afscheid van de Springweide werd met een spellendag gevierd in het Ursulinenpark in Grubbenvorst

Wanneer het nieuwe schooljaar begint, zal de Kameleon ongeveer 335 leerlingen tellen, verdeeld over de twee locaties. Cupers: “Het samenvoegen van de twee scholen heeft geen personele consequenties in het eerste fusiejaar. Dat heeft te maken met het feit dat er op twee locaties lesgegeven wordt. Pas wanneer de geplande nieuwbouw gereed is, worden de personele consequenties duidelijk”, aldus de directeur. De fusie tussen ’t Reuvelt en de Springweide was een logische stap omdat de komende jaren een flinke krimp komt in het aantal leerlingen. “Krimp heeft veelal invloed op de kwaliteit van scholen. Door te fuseren kunnen we sterker inzetten op kwalitatief goed onderwijs”, aldus Cupers.

De naam Kameleon is gekozen door leerlingen. “Er waren ook ouders en leerkrachten die deze naam op hun lijstje hadden staan, waarbij we met z’n allen de beslissing hebben genomen om voor de Kameleon te kiezen als naam voor de nieuwe school. Het is een kleurrijke naam. De kleurverandering van een kameleon is één van zijn specifieke eigenschappen. De Kameleon staat dus ook voor verandering, passend bij de maatschappij die steeds aan verandering onderhevig is en passend bij de ontwikkeling van kinderen. Passend onderwijs, ieder zijn eigen kleur”, aldus Cupers.

Inmiddels heeft het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep gekozen voor locatie ’t Reuvelt waar de nieuwbouw plaatsvindt van basisschool de Kameleon. Het bestuur heeft onderzoek laten doen naar de locatie Springweide en ’t Reuvelt waaruit blijkt dat de verkeersveiligheid het best gewaarborgd is op ’t Reuvelt. Met name de infrastructurele ingrepen die nodig zouden zijn rondom locatie de Springweide om hetzelfde verkeersveiligheidsniveau van ’t Reuvelt te behalen, waren doorslaggevend in het besluit.

Eerder ging het bestuur er vanuit dat de nieuwbouw op 1 augustus 2011 gerealiseerd zou kunnen worden. Dit is echter niet haalbaar. Wel wordt onderzocht om de kinderen per 1 augustus 2011 op één locatie onder te brengen. “We gaan meteen na de zomervakantie aan de slag om helder te krijgen op welke wijze we een adequate en veilige huisvesting voor alle kinderen op één locatie voor de overgangsperiode kunnen realiseren. Tijdens de gehele periode blijft de zorg voor kwalitatief goed onderwijs voorop staan”, laat het bestuur in een brief aan de ouders weten.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie