'Sportpark mogelijk niet op Eickhorsterweg'

17-5-2018 door: Redactie
Mogelijk komt het nieuwe sportpark voor AVV America, RKSV Meterik en TC America toch niet aan de Eickhorsterweg. Waterschap Limburg heeft dit terrein namelijk op het oog om het teveel aan hemelwater afkomstig van glastuinbouwbedrijven in het gebied Reindonk tijdelijk op te kunnen vangen.

In december stelde de gemeenteraad van Horst aan de Maas 155.000 euro beschikbaar voor verder onderzoek naar de Eickhorsterweg tussen Meterik en America als locatie voor het sportpark. AVV America en RKSV Meterik gaan fuseren en willen een gezamenlijk nieuw sportpark. TC America heeft zich hierbij aangesloten. De Eickhorsterweg heeft daarbij de voorkeur van zowel de verenigingen als de gemeente. Na gesprekken met Waterschap Limburg geeft het College van B&W van Horst aan de Maas aan dat er toch naar alternatieven gekeken moet worden. Het glastuinbouwgebied Reindonk grenst namelijk aan het plangebied. Het hemelwater van de glastuinbouwbedrijven wordt direct afgevoerd naar de Kabroeksebeek. Het Waterschap wil voorkomen dat er schades ontstaan door hevige regenval en zoekt daarom gebieden die bij hevige of langdurige neerslag het teveel aan water tijdelijk kunnen opvangen. Zij heeft daarvoor het beekdal van de Kabroeksebeek, waar het plangebied midden in ligt, op het oog. Dat zou betekenen dat er op het nieuwe sportpark meer en vaker water komt te staan. Door eventuele extra maatregelen die genomen zouden worden, stijgen de kosten voor de aanleg van het park. Reden voor de gemeente om in samenspraak met de verenigingen toch nog naar andere locaties te kijken. De gemeente wil nog niet zeggen welke dat zijn.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie