Slagingspercentages examens gedaald

21-6-2012 door: Redactie
Het landelijk percentage leerlingen op het vmbo die in het eerste tijdvak gezakt zijn voor hun examens, was landelijk twee keer zo hoog als vorig jaar. Waar toen zo’n 5% zakte, zakte dit jaar 10% op de eerste poging. Hoe zit dat bij de middelbare scholen in Horst aan de Maas?

Op het Dendron College in Horst blijkt het slagingspercentage op het vmbo na het eerste tijdvak nagenoeg vergelijkbaar met dat van vorig jaar. Op het vmbo slaagde in 2011 na de eerste examens 95% van de leerlingen. Dit jaar was dat 93,4%.

Op de havo steeg het slagingspercentage zelfs: van 82% in 2011 naar 86,4% nu. Het aantal leerlingen dat op het vwo in een keer geslaagd is, is wel stevig gedaald: van 90% vorig jaar, naar 80,8% nu.

Ook bij het Citaverde College in Horst is het aantal geslaagden in het eerste tijdvak afgenomen. Er is een duidelijke stijging te zien in het aantal leerlingen dat gezakt is of moet herkansen

Vorig jaar slaagde een hoog percentage van 97% na het eerste tijdvak. Dit jaar is dat 81%, een forse daling.

Volgens experts zijn de strengere exameneisen schuld aan de stijging van het aantal gezakten. De belangrijkste wijziging hierin is dat in 2012 voor het eerst het gemiddelde van de centrale examens voldoende moet zijn. Dit betekent dat alle examens gemiddeld op 5,5 of hoger uit moeten komen. De meeste leerlingen die nog niet geslaagd zijn, komen in aanmerking voor herkansingen. De definitieve slagingspercentages zijn pas daarna bekend.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie