SP wil veilige Westsingel

26-10-2009 door: Redactie
De SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas maakt zich zorgen over de veiligheid van de Westsingel in Horst. De partij heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders en wil dat de verkeerslichten die nu op de stationsstraat staan, worden verplaatst naar de Westsingel.
Nu de eerste fase van de Afhang bijna gereed is en de wijken Engelerveld en Pastoorsveld bijna af zijn, neemt het aantal mensen dat dagelijks vanuit deze wijken de Westsingel moet oversteken fors toe. Een grote groep bestaat uit kinderen die naar de basisschool gaan. Doordat de Westsingel als rondweg fungeert, is de verkeersdruk de afgelopen tijd flink toegenomen. De SP maakt zich daarom zorgen over de veiligheid van de oversteekplaatsen op de Westsingel.

SP-raadslid Thijs Coppus: "De SP wil dat de oversteekplaatsen op de Westsingel aangepast worden. Zeker wanneer er een ruige speelvoorziening aan de Westsingel zou worden aangelegd. Een mogelijkheid om de oversteekplaatsen te beveiligen is het plaatsen van verkeerslichten bij de oversteekplaatsen bij de Waterstraat en de Schansstraat. Binnenkort worden de verkeerslichten op de kruising Gasthuisstraat/Stationsstraat verwijderd. Wellicht is het mogelijk om in samenspraak met de provincie een deel van deze verkeersregel installatie te gebruiken voor de Westsingel."

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie