Handhaving?

21-6-2018 door: Redactie
De SP staat voor een samenleving waarin we samen regels maken die er toe doen en waarmee samenleving en overheid er op toezien dat die regels ook nageleefd worden. Daarbij dient niemand meer gelijk te zijn dan een ander en er moet geen sprake zijn van willekeur. Wij ontvangen steeds vaker signalen dat dit laatste niet het geval zou zijn.

Zo heeft een burger onlangs een grondig onderzoek gedaan naar een veertiental gevallen waarin er sprake lijkt te zijn van willekeur. De conclusie van dit onderzoek is dat de handhaving in onze gemeente te wensen overlaat. Het onderzoek is naar het college en de gemeenteraad gestuurd waarna het college stelt zich niet te herkennen in het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt. Zonder dat te onderbouwen met feiten. Vreemd. Ook de overige partijen, CDA, Essentie, D66+GroenLinks, PvdA en VVD, geven een soortgelijke reactie. Ook hier geen onderbouwing met feiten en/of nader onderzoek. Een discussie daarover wordt vervolgens in de kiem gesmoord zodat de SP-woordvoerder geen gelegenheid heeft op het onderzoek in te gaan. Een zeer vreemde gang van zaken. De gemeenteraad heeft toch juist een rol als controleur van het College van B&W? Nemen genoemde partijen deze rol wel serieus?

De SP herkent zich wel in het beeld dat opgeroepen wordt. Daarvoor zijn de signalen die we zelf ontvangen hebben te duidelijk. Dat heeft de SP ook al vaker aan de orde gesteld en het voormalige college daar op aangesproken.

In het nieuwe coalitieakkoord is te lezen dat het op het gebied van handhaving beter moet. Maar zoals uit het voorgaande blijkt, wordt er al bij de eerste keer dat men met kritiek te maken krijgt gesteld dat er niets mis is. Wie houdt nou wie voor de gek?! Van het College van B&W of de coalitiepartijen gaat het, als echte handhaving nodig is, er echt niet komen. Blijf ons daarom als SP benaderen op het moment dat u in uw omgeving ervaart dat er iets aan te merken is op het gebied van handhaving en u bij de gemeente geen gehoor vindt.

Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie