Toegankelijkheid accommodaties

4-1-2018 door: Redactie
Tijdens de bespreking van het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) voor accommodaties is gebleken dat veel accommodaties, waaronder ook gemeentelijke, nog asbest bevatten en dat sommige niet of slecht toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Een aantal jaren geleden was de Kruisweide in Sevenum niet voor eenieder goed toegankelijk. Dit moest toen onmiddellijk worden opgelost. Nu hoeft dat vreemd genoeg niet en wil men dit nu over een periode van zes jaar uitstrijken. Onbegrijpelijk wat de SP betreft. Gezondheid van gebruikers en toegankelijkheid van gebouwen dienen de hoogste prioriteit te hebben bij de accommodaties. Dit probleem moet veel sneller worden opgelost.

Wat is de aanleiding dat dit nú naar boven komt? De gemeente wil over een paar jaar de accommodaties van verenigingen en stichtingen, die nu in bezit zijn van de gemeente of waar zij voor verantwoordelijk is, overdragen aan deze verenigingen en stichtingen. Zij worden dan zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Tot nu toe kregen de verenigingen hiervoor elk jaar geld van de gemeente en moesten zij deze gelden reserveren voor groot onderhoud. Nu blijkt uit een overzicht van alle in gemeentelijk bezit zijnde accommodaties, dat er nog veel groot onderhoud verricht moet worden.

De SP heeft de wethouder enkele malen gevraagd inzage te krijgen in de reserveringen voor groot onderhoud. Die inzage is ook toegezegd aan de gemeenteraad. Wij willen voorkomen dat de gemeente of een vereniging voor verrassingen komen te staan. Daarnaast willen we onze controlerende taak als gemeenteraad goed uitvoeren. Ondanks de toezegging voor volledige inzage hebben we deze informatie nog steeds niet gekregen. Een politieke doodzonde. Het zal u niet verbazen dat de SP niet ingestemd heeft met het MJOP zoals dat er nu ligt.

Sonja van Giersbergen,

SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie