Huisvesting arbeidsmigranten

11-1-2018 door: Redactie
De laatste tijd is er weer discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten. De SP vindt het belangrijk goed onderscheid te maken tussen arbeidsmigranten die hier tijdelijk, bijvoorbeeld enkele maanden, willen verblijven en arbeidsmigranten die zich hier blijvend willen vestigen.

Voor de eerste groep is het niet verstandig deze te huisvesten op het terrein waar ze werken. Voor de huisvesting van hen die willen blijven is men blijkbaar veelal aangewezen op huur- en vooral sociale huurwoningen. Daar hebben we er in onze gemeente helaas veel te weinig van en deze zijn veelal ook nog eens geconcentreerd in bepaalde wijken en delen van dorpen.

Naast huisvesting is echter ook integratie in de samenleving heel erg belangrijk. We hebben de laatste jaren voldoende voorbeelden gezien van hoe integratie van bevolkingsgroepen niet is gelukt. Daar moeten we van leren. Daarom zal het motto bij huisvesting van arbeidsmigranten zijn: spreiden. Dus we gaan deze mensen niet bij elkaar huisvesten in één straat of enkele straten, maar verspreiden over wijken/dorpen. Het maatschappelijk belang van een goede spreiding is daarbij belangrijker dan het economische belang van woningcorporaties die hun woningen zo snel mogelijk vol wil hebben. Verder kan het natuurlijk niet zo zijn dat arbeidsmigranten als woonurgenten worden gezien. Iemand die zich nu aanmeldt bij een woningcorporatie moet lang wachten op een woning. Arbeidsmigranten als woonurgenten beschouwen zal het integratie- en acceptatieproces van deze groep niet bevorderen.

Thijs Lenssen,

SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie