Klevar: klucht of treurspel?

3-8-2017 door: Thijs Lenssen
Een ondernemer uit Sevenum wil aan de Kleefsedijk een megastal vestigen met meer dan achtduizend varkens. Vrijwel op de plaats waar diezelfde ondernemer enkele jaren geleden ook al een megastal wilde vestigen. Dat plan is toen door B&W van Horst aan de Maas met succes tegengehouden.

Vorige week maandag mochten we uit de krant vernemen dat B&W nu ineens positief staat tegenover het nieuwe plan van dezelfde ondernemer. In het vorige plan ging het om nieuwvestiging. Nu is het plan om een nieuwe stal te bouwen in de plaats van de oude stallen. En zo weet B&W tijdens de vakantieperiode een complete buurt in de gordijnen te jagen. Een prestatie van formaat.

Als burger van Horst aan de Maas mag je verwachten dat B&W een eerlijke afweging maakt over alle belangen die in het geding zijn. De belangen van de ondernemer, die met zijn plan zal zorgen voor uitbreiding van werkgelegenheid met slechts enkele personen. De belangen van de omwonenden die fors in hun woongenot worden aangetast en die worden geconfronteerd met een daling van de waarde van hun woningen. En last but not least de belangen van de toeristische sector die niet blij is met deze ontwikkeling. Tenzij men fietsroutes langs alle intensieve veehouderijen in deze gemeente wil gaan opzetten.

Het moge duidelijk zijn: B&W kiest duidelijk niet voor de burgers in de omgeving, maar voor het belang van één lokale ondernemer. Ze kiest ook zeker niet voor het belang van de gemeenschap, die door dit advies weer op extra kosten gejaagd zal gaan worden.

Vond B&W de burger niet ontzettend belangrijk? Blijkbaar alleen als het goed uitkomt voor B&W. B&W bekent kleur! Hopelijk kiest de gemeenteraad straks voor de burger, een mooie natuur, een mooie leefomgeving, het milieu, maar ook voor geloofwaardigheid van de eigen politiek.

Thijs Lenssen,
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie