Religie in ter Peel

18-3-2010 door: Redactie
In Evertsoord ligt de Penitentiaire Inrichting voor vrouwen Ter Peel (PI Ter Peel). Ter Peel is een van de vijf vrouwengevangenissen van Nederland. Als mensen verdacht worden van een misdrijf, komen ze in een huis van bewaring. Na een mogelijke veroordeling zitten ze hun straf uit, eventueel in een gevangenis. Ter Peel is zowel huis van bewaring als gevangenis. In elke penitentiaire inrichting is behoefte aan geestelijke zorg.
maskTop
Religie in ter Peel
maskBottom

Vrouwen die in Ter Peel vastzitten komen uit allerlei landen en hebben vaak een andere moedertaal en een ander geloof. In elke PI in Nederland is een Dienst Geestelijke Verzorging.
In Ter Peel bestaat deze Dienst uit een Rooms-Katholieke pastor, een dominee, een imam, een humanistisch raadsman en een hindoe geestelijk verzorger. Ze zijn allen parttimers en voeren persoonlijke gesprekken met vrouwen als zij daarom vragen. Ook zijn er wekelijks gespreksgroepen en kerkdiensten. Voor de moslims is er het vrijdagmiddaggebed.

Al die momenten kunnen zeer intens zijn. Voor iemand die in de gevangenis belandt, staat de wereld op de kop. "Waarom is dit me overkomen? Waarom heb ik dit gedaan? Waarom heb ik me met die man ingelaten en hoe moet het nu verder thuis? Wie zorgt er voor de kinderen? Ben ik mijn werk nu kwijt en kan ik mijn huis houden? Woede, verdriet, zorgen, spijt en wanhoop: het buitelt allemaal over en door elkaar heen. Zit daar maar tussen die muren, je kunt niet meer weg, je weet niet wat je boven het hoofd hangt, je zit vast. Dat zijn allemaal zaken die de vrouwen bezighouden", zegt Lien Willems, justitiepastor in
Ter Peel.

Vrouwen die vastgezet zijn, worden uitgesloten van het normale dagelijkse leven. En wat nog belangrijker is, ze worden beroofd van hun meest intieme relaties. Kinderen en echtgenoten worden minstens zo hard gestraft als de gedetineerde zelf. "Uitsluiting verdraagt zich slecht met het geloof; geloof wil niet uitsluiten, het wil verbinden, mensen met elkaar en mensen met God. Dat hebben deze vrouwen nodig en stellen dit op prijs. Niet vanuit het ontkennen dat ze iets misdaan hebben," aldus Lien.
Gelukkig is er voor de gedetineerden geestelijke verzorging, welke gegeven wordt door vrijwilligers. Vrijwilligers die de 'buitenwereld' weer naar binnen brengen en de gedetineerden laten merken dat ze niet aan hun lot overgelaten worden. Of omdat, zoals een van de vrijwilligers het uitdrukte: "Het bezoeken van gevangenen is een van de werken van barmhartigheid."
Ter Peel heeft vrijwilligers die zich op drie verschillende terreinen inzetten. Zo is er de kerkvrijwilliger die helpt bij de voorbereidingen voor de kerkdiensten. De diensten die door gedetineerden worden bijgewoond, zijn een intens gebeuren. Ze zijn niet vergelijkbaar met een gewone kerkdienst. Reden voor een kerkvrijwilliger voor- en nazorg te geven door middel van korte gesprekken met de gedetineerden. Ook vindt men in Ter Peel de bezoekvrijwilliger. Deze vrijwilliger zet zich in voor die vrouwen die zelden of nooit bezoek krijgen. Taal kan hierbij soms lastig zijn. Mensen, die als vrijwilliger willen helpen en ook nog eens een vreemde taal spreken, zijn dan ook zeer welkom. Als laatste vrijwilligersgroep kent Ter Peel mensen die zich voor de OKD (Ouder en Kind in Detentie) willen inzetten. Zij zorgen onder andere voor het vervoer van kinderen, van en naar hun moeder.
Belangstellenden voor dit vrij­willigerswerk kunnen zich melden via het redactieadres van HALLO Horst aan de Maas. Vooraf worden vrijwilligers gescreend. Immers, net als binnen niet zomaar buiten komt, komt buiten niet zomaar binnen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie