Gemeente: houd de samenleving bij

21-6-2018 door: Redactie
Ga op een standaard doordeweekse avond of weekendse ochtend naar de Kasteelse Bossen, de Schaak of het Floriade terrein en je ziet sporters.

Volgens de traditionele verenigingsstructuur ongeorganiseerde organisaties die met elkaar hardlopen, wandelen of bootcampen. Een van deze initiatieven komt terug in de HALLO van deze week. In dit geval Rianne Seijkens, die op vrijdag 15 juni op Het Molenveldhuis in Horst een bijzondere bootcamp organiseerde. Haar insteek: “bewoners op een leuke manier, samen met bootcampers, vrijwilligers en familie, bij de bootcamp te betrekken”. Een fantastisch initiatief dat bijna alle facetten van positieve gezondheid bevat. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal.

Een visie op gezondheid die voor ons basis wordt voor het streven naar de Gezondste Regio 2025, maar vooral een basis voor heel veel fantastische initiatieven die we al in Horst aan de Maas hebben. Niet op basis van een beleidsstuk, maar op basis van de oprechte wens om iedereen mee te kunnen laten doen. Aan ons de taak om de snelheid van onze samenleving bij te houden en deze beweging, bijvoorbeeld door het subsidiebeleid of door onze regelgeving, te stimuleren.

Roy Bouten,
PvdA Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie