De boer moet voorbij eigen erf kijken

24-8-2017 door: Jan Wijnen
De lijn die het Planbureau voor de Leefomgeving vorig jaar schetste voor de gehele landbouwsector: “Door de schaalgrootte en de nadruk op wereldwijde export is er sprake van een onevenredig grote druk op het binnenlands milieu.”

Oftewel: het milieu wordt om zeep geholpen door de agrarische sector. De stank, overlast van fijnstof en het mestprobleem schreeuwen om een oplossing om ons platteland leefbaar te houden en de gezondheid van omwonenden te beschermen. In Limburg zijn we echter nog niet zo ver. Hier wordt de indruk gewekt dat de sector toch al zo goed bezig is. Een deel van de sector schreeuwt moord en brand als er strengere maatregelen dreigen en het geluid van hun innovatieve collega’s sneeuwt onder. Om welke maatregelen gaat het dan? Werken aan een betere mestverwerking, niet op bedrijfsniveau, maar daar waar het thuis hoort, op een industrieterrein. Oude stallen die veel stikstof en stank uitstoten moeten vervangen worden door emissie-arme stallen. Ze moeten echter zeker niet groter worden.

Het boerenbelang reikt echter verder dan het eigen erf. Al in 2001 publiceerde Herman Wijffels een rapport met als centrale boodschap dat de landbouw duurzamer en
groener moet worden wil zij nog
toekomst hebben. Sindsdien is de stapel met onderzoeken enorm gegroeid. Wij blijven werken aan een sector die niet op de rem gaat staan maar visie en durf toont, juist nu het nodig is!

Jan Wijnen,
PvdA Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie