Project arbeidsmigranten vroegtijdig gestopt

25-2-2016 door: Redactie
Het project Het belang van arbeidsmigranten dat in onder andere gemeente Horst aan de Maas loopt, wordt eerder beëindigd dan gepland. Vanaf 1 maart pakt de gemeente de werkzaamheden van het project zelf lokaal verder op.

Het samenwerkingsproject dat zich inzet voor de integratie en participatie van arbeidsmigranten in Noord- en Midden-Limburg startte in 2011 en zou oorspronkelijk in 2018 stoppen. Het werk zou dan idealiter opgenomen zijn in het reguliere werk van de afzonderlijke gemeentes.

Eén van de redenen van de vroegtijdige stopzetting van het project is de prioritering van een ander vraagstuk, namelijk dat van vluchtelingen in de regio. “Sinds kort is zowel lokaal als regionaal de aandacht wat verschoven van arbeidsmigranten naar vluchtelingen”, legt burgemeester Kees van Rooij uit. “Bepaalde aspecten van het project kunnen gemakkelijk inschuiven naar het regio-overleg tussen de verantwoordelijke wethouders over alle nieuwkomers. Denk dan aan onderwerpen als huisvesting, integratie en taallessen.”

Aan de andere kant blijft gemeente Horst aan de Maas ook lokaal actief op het gebied van arbeidsmigranten. Van Rooij: “Veel van de vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen, kunnen we gewoon onderbrengen in onze reguliere activiteiten als gemeente.” Ook het servicepunt voor arbeidsmigranten in Meterik, dat onderdeel uitmaakte van het project Het belang van arbeidsmigranten, blijft naar verwachting gewoon open.

Het project kreeg daarnaast haar financiering voor de jaren 2016 en 2017 niet rond door het wegvallen van een aantal subsidies. Van Rooij: “Ook bij provincie Limburg is de aandacht voor arbeidsmigranten voor een deel verschoven naar een bredere aanpak voor alle nieuwkomers, waaronder dus zowel arbeidsmigranten als vluchtelingen. Bepaalde subsidies voor het project liepen daarom af.”

De aanleiding van het project was een rapport van Synthese, Arka en Wonen Limburg over de woon- en werkomstandigheden van Poolse arbeidsmigranten in deze regio. Er ontstond destijds een samenwerkingsverband tussen tien gemeentes uit de regio, samen met provincie Limburg, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In Horst aan de Maas werken jaarlijks zo’n 3.000 arbeidsmigranten, waarvan naar schatting een groot deel (zo’n 40 procent) zich ook voor langere tijd vestigt in de gemeente.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie