Proef met beeldcommunicatie

18-2-2010 door: Redactie
De gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas starten in samenwerking met Proteion Thuis, Synthese en Vorkmeer een proef waarbij mantelzorgers via hun tv-toe­stel kunnen communiceren met ­professionele hulpverleners, familieleden en eventueel vrijwilligers. De Provincie Limburg heeft een subsidie toegekend van 30.000 euro, waarmee het project van start kan gaan.

Mantelzorg TV is een innovatief en interactief videonetwerk dat is gericht op de ondersteu­ning van mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen contact zoeken met bijvoorbeeld een professionele hulpverlener, familieleden of vrijwilligers voor advies, instructie of emotionele onder­steuning. Beide partijen kunnen elkaar horen en zien via een camera op de tv. Mantelzorg TV beoogt de mantelzorger te ondersteunen of te ontlasten bij de zorg voor zijn naaste.
Zij hebben via hun eigen TV snel toegang tot de benodigde hulpverlening, evenals toegang tot een pakket van diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Aan de proef doen 25 mantelzorgers mee.

Proteion Thuis vindt het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg belangrijk, bij mensen thuis en anders in een omgeving waar mensen zich zo veel mogelijk thuis voelen. ICT-toepassingen om de zorg effectief, efficiënt en hoogwaardig te kunnen organiseren, passen hier prima bij. Mensen kunnen op een prettige en veilige manier langer zelfstandig blijven wonen door de inzet van uiteenlopende telezorgdiensten.
Zo biedt Proteion Thuis al een aantal jaren Zorg TV aan bij thuiswonende mensen met een zorgindicatie. Zorg TV en Mantelzorg TV maken deel uit van een landelijke proef. Via het landelijke kennisnetwerk 'Zorg op afstand' deelt Proteion Thuis de opgedane ervaringen met diverse andere zorginstellingen in Nederland.

Het project Mantelzorg TV is een initiatief van Proteion Thuis en de gemeenten Horst aan de Maas, en Peel en Maas. Voor gemeentes en welzijnsinstellingen, waaronder het steunpunt mantelzorg valt, past Mantelzorg TV uitste­kend bij de dienstverlening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Het ondersteunen van mantelzorgers en ­ vrijwilligers en het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning zijn hierin twee belangrijk elementen. Overige betrokken partijen bij het project zijn onder meer welzijnsinstellingen Vorkmeer en Synthese, het Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg, Provincie Limburg en partijen die mantelzorgers ondersteunen.

Wilt u meer weten over dit project dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst op maandag 22 februari in het gemeentehuis te Horst. De bijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal die vanaf 19.00 uur open is.

Voor meer informatie kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de projectleider de heer J. Rietman, telefoon 0478-52 62 62.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie