Poll week 34 2017

24-8-2017 door: Redactie
Een regionaal kunstmuseum is een aanwinst

Tijdens kunstmanifestatie Waaromney werd er geopperd om een kunstmuseum te openen, waar werken van regionale kunstenaars geëxposeerd kunnen worden. Door grote opkomst tijdens verschillende kunstexposities wordt er gespeculeerd dat in de regio behoefte is aan meer aandacht voor kunst. Tijdens het festival bleek ook dat er meerdere kunstenaars zijn die hun werk graag exposeren, maar niet iedereen heeft die optie. Een plek hiervoor mist nog in de verzameling musea die Horst heeft.

Met het openen van een kunstmuseum in de gemeente Horst aan de Maas wordt er meer aandacht gevestigd op de getalenteerde kunstenaars die in Horst en omstreken wonen. Voor kunstkenners en liefhebbers is een regionaal kunstmuseum een interessante plek om nieuw talent of talent dat zich richt op de regio, te leren kennen. Een museum met curator die zorgvuldig tentoonstellingen samenstelt, kan ook toerisme stimuleren en Horst aan de Maas nog meer op de kaart zetten als dorp dat de moeite waard is.

Het openen van een kunstmuseum met curator is daarentegen prijzig. Waar komt het geld vandaan om dit te realiseren? Daarbij komt dat in Venlo het Limburgs Museum gevestigd is, dat een regionaal museum zou overschaduwen voor wat betreft toerisme en interesse. Kunstenaars die geïnteresseerd zijn in het tentoonstellen van hun werk doen dat of in de bestaande musea of bij de tentoonstellingen die al georganiseerd worden. Daar is een nieuw museum niet voor nodig.

Een regionaal kunstmuseum is een aanwinst. Wat vindt u?

Uitslag
Eens 45%
Oneens 55%

Bespreking
Iets minder dan de helft, 45 procent, van het aantal stemmers op onze poll van twee weken geleden zou de oprichting van een regionaal kunstmuseum toejuichen. Zij vinden dat de kunstenaars uit Horst aan de Maas wel wat extra aandacht mogen schenken.

Aanleiding voor de poll was de kunstmanifestatie Waaromney die onlangs in Meterik werd gehouden. Daar werd geopperd om een kunstmuseum te openen, waar werken van regionale kunstenaars geëxposeerd kunnen worden. Tijdens het festival bleek dat er meerdere kunstenaars zijn die hun werk graag exposeren, maar niet iedereen heeft die optie. Een plek hiervoor is er nog niet in Horst aan de Maas. Voor kunstkenners en liefhebbers is een regionaal kunstmuseum een interessante plek om nieuw talent of talent dat zich richt op de regio, te leren kennen. Die stimuleert het toerisme in de regio.

De meerderheid van de stemmers ziet echter bezwaren. Wie gaat zo’n museum bijvoorbeeld betalen? Daarbij komt dat in Venlo het Limburgs Museum gevestigd is, dat een regionaal museum zou overschaduwen voor wat betreft toerisme en interesse.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie