Poll week 33 2017

17-8-2017 door: Redactie
Stimuleer mensen om in eigen gemeente te werken

Bijna 38 procent van de inwoners in de gemeente Horst aan de Maas, woont én werkt binnen de gemeente, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Toch zijn veel mensen dus werkzaam buiten de gemeente.

Wat de afstand tussen thuis en werk betreft, woont de gemiddelde werkende uit Horst aan de Maas iets dichterbij dan de Nederlander. Met een gemiddelde afstand van 22 kilometer zit Horst aan de Maas echter niet ver af van het landelijke gemiddelde van 22,6 kilometer.

Het zou goed zijn als de gemeente hier actiever beleid op voert: hoe meer mensen in eigen gemeente werken, hoe beter voor het leefklimaat. Het is
milieuvriendelijker, omdat ze geen kilometers hoeven te rijden om naar hun werk te gaan.

Daarentegen kun je ook denken dat we vooral moeten focussen op het laten huisvesten van mensen in Horst aan de Maas: wat maakt het uit als ze ergens anders werken? Als ze hier maar wonen en de dorpen zo leefbaar houden. En in een landelijke gemeente als Horst aan de Maas moet je toch wel de auto in om naar je werk te komen.

Stimuleer mensen om in eigen gemeente te werken. Wat vindt u?

Uitslag
Eens 68%
Oneens 32%

Bespreking
Het grootste deel van de stemmers van de poll van week 33 was het eens met de stelling ‘Stimuleer mensen om in de eigen gemeente te werken.’ Namelijk 68 procent stemde voor. Uit cijfers van het CBS bleek dat slechts 38 procent van de inwoners in de gemeente Horst aan de Maas woont én werkt binnen de gemeente. Hoewel dit vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde, zijn er dus veel mensen werkzaam buiten de gemeente.

Een argument voor de voorstemmers kan zijn dat als er meer mensen in eigen gemeente werken, dit goed is voor het leefklimaat. Het is immers milieuvriendelijker, omdat deze mensen geen of weinig kilometers naar het werk hoeven te rijden. De 32 procent van onze stemmers die tegen stemde, kan als argument aanvoeren dat de gemeente zich vooral moet focussen op het laten huisvesten van mensen in Horst aan de Maas, om leegloop tegen te gaan en de gemeente leefbaar te houden. Wat maakt het uit als mensen ergens anders werken? Bovendien moet je in een landelijke gemeente als Horst aan de Maas meestal toch wel met de auto naar het werk.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie