Poll week 29

29-7-2010 door: Redactie
De gemeente moet de sirenes inzetten bij zwaar noodweer

Grootschalig noodweer trok vorige week over Zuidoost-Nederland. Ook Horst aan de Maas werd getroffen en dan rijst meteen de vraag of de gemeente inwoners niet eerder op lokaal niveau had kunnen waarschuwen. Alle gemeentes in Nederland hebben immers een waarschuwingssysteem dat elke eerste maandag van de maand getest wordt. Misschien had een deel van de ontstane schade door het plotselinge noodweer voorkomen kunnen worden. HALLO legde het gebruik van sirenes bij noodweer voor aan enkele instanties binnen de gemeente Horst aan de Maas.

De brandweer van Horst aan de Maas geeft aan dat de mogelijkheid om mensen vooraf te waarschuwen bij naderend onheil lastig zal zijn. “Misschien moeten we die mogelijkheid eens onderzoeken. Maar we moeten ons wel realiseren dat het gebruik van sirenes dan ook tot onnodige onrust of paniek kan leiden”, aldus Hans Sillekens, ambtenaar rampenbestrijding en openbare veiligheid. Hij geeft verder aan dat een alarmering met sirenes mensen kan aanzetten om buitenshuis nog opruimwerkzaamheden te plegen. “Dan heb je het tegenovergestelde bereikt en bevinden zich mensen juist op een plek waar je ze niet wilt hebben wanneer noodweer dreigt”, zegt Sillekens. Desondanks wil hij het idee om sirenes in te zetten bij naderend noodweer neerleggen bij de regiodiensten.

Hans van Vulpen van de Horster politie laat weten dat het idee om de sirenes in te zetten serieus bekeken zou moeten worden. “Natuurlijk kan dit in het begin leiden tot enkele paniekreacties. Maar wanneer mensen er vertrouwd mee raken kan dit leiden tot minder schade. Het is een kwestie van goede voorlichting geven naar de burgers toe. Wanneer zich zoiets voordoet als vorige week woensdag, bellen mensen 112 omdat dat nummer er bij de mensen inzit. Het 0900-8844 nummer kan men in alle paniek dan niet onthouden. Wat mij betreft zou de mogelijkheid van een voorwaarschuwing op lokaal niveau mogen al zitten daar ongetwijfeld ook haken en ogen aan”, zegt Van Vulpen.

In heel Nederland staan een kleine 4.200 sirenes verspreid die draadloos en onafhankelijk van elkaar aangezet kunnen worden vanuit de alarmcentrale van de regionale brandweer. Het alarm wordt eens per maand getest, op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur. Dit doet men om te controleren of de sirene overal werkt en te horen is en om het alarmsysteem bij het publiek in het bewustzijn te houden. Een test van de sirene duurt éénmaal 1 minuut en 26 seconden. Wanneer er gewaarschuwd wordt op naderend gevaar blijven de sirenes aan één stuk door loeien. Voor meer informatie zie www.denkvooruit.nl. Wat vindt u?

Geef hieronder uw eigen mening in woord!

Uitslag:

Aantal stemmen: 38
eens:
39%
oneens:
61%

Bespreking:

Een aantal weken geleden trok zwaar noodweer over onze gemeente. Bij een dergelijke gebeurtenis wordt direct de vraag gesteld of de gemeente haar inwoners van te voren zou moeten waarschuwen via de sirenes van het officiële waarschuwingssysteem. Uit onze stelling van week 29 bleek dat ruim 60% van de HALLO-lezers vindt dat de sirenes niet ingezet moeten worden als het gaat om noodweer.
De heer of mevrouw Lith uit Melderslo geeft in een reactie aan dat hij of zij denkt dat het gebruik van de sirene juist onrust brengt. Ook blijkt uit de reactie dat hij of zij van mening is dat het in dit geval geen zin zou hebben gehad als de gemeente vooraf had gewaarschuwd met sirenes. “De storm gebeurde zo snel en was relatief zo snel over dat een sirene overbodig was.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie