Poll week 02 2018

11-1-2018 door: Redactie
Geparkeerde auto’s ontmoedigt hardrijders

Nadat deze HALLO na de drukker was gegaan, bleek dat het bericht van de gemeente foutief was gepubliceerd. Wij zijn echter toch benieuwd naar uw mening.
Het is in Horst aan de Maas voortaan toegestaan om je auto te parkeren op doorgaande wegen binnen de bebouwde kom. Het gaat hierbij om zogenaamde buurtontsluitingswegen, waarvoor een maximum snelheid van 50 kilometer per uur geldt. Fietsers maken hier gebruik van rode suggestiestroken. De fietssymbolen op deze stroken zijn al verwijderd. Formeel zijn het nu geen fietsstroken meer maar suggestiestroken waren parkeren is toegestaan. Buurtontsluitingswegen zijn wegen als de Westsingel in Horst en de Horsterdijk in Lottum. Volgens gemeente Horst aan de Maas zorgen geparkeerde voertuigen op deze wegen ervoor dat auto’s hun snelheid beperken. Logisch. Wie een rij auto’s op de rijbaan ziet staan, past automatisch zijn snelheid aan. Het wordt je zo onmogelijk gemaakt om harder dan de toegestane snelheid te rijden. Je wordt zo gedwongen om beter op te letten.

Aan de andere kant: wie lak heeft aan de maximum snelheid, laat zich door geparkeerde auto’s op de weg niet tegenhouden. En wat te denken van de fietsers op deze wegen? Neem de Westsingel: het is voor fietsers nu al geen pretje om daar te fietsen. Auto’s die geparkeerd staan op de rijbaan maken de weg alleen maar onoverzichtelijker. Er gaan veel vrachtauto’s en bussen over de Westsingel, die straks nog minder ruimte krijgen om elkaar te passeren.
Het is zo wachten op de eerste ongelukken.

 Geparkeerde auto’s ontmoedigt hardrijders. Wat vindt u?

Uitslag
Eens 57 procent
Oneens 43 procent

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie