Peelhorstshow geslaagd

15-10-2009 door: Redactie
Stel je voor: je bent kip. Op donderdag word je door je baas in een kooi gezet en op vrijdag word je grondig bekeken door een keurmeester. Zaterdag en zondag staat publiek je te bekijken en te bestuderenen op zondag na 16.00 uur wordt je uit de kooi gehaald en kom je weer terug in je eigen vertrouwde omgeving. Als je dit als kip hebt meegemaakt, heb je waarschijnlijk deelgenomen aan de Peelhorstshow in Hegelsom, in het weekend van 10 en 11 oktober.

Als je dan ook nog als kip rond had kunnen kijken op de show had je niet alleen zo’n 750 andere kippen gezien, maar ook 80 siervogels, 100 watervogels, zo’n 300 duiven en ruim 100 dieren in de groep van konijnen, cavia’s en kleine knagers.

”Deze laatste groep – ‘pels’ noemen we dat - , hebben we pas sinds enkele jaren op onze tentoonstelling”, zegt Thijs Lenssen, voorzitter van kleindiervereniging PSV Horst e.o. ”We wilden graag verbreden en een zo groot mogelijke show neerzetten.
We houden dan gemotiveerde inzenders en voor het publiek blijft het ook interessant.” Uit pure hobby heeft hij zelf Duitse schoonheidspostduiven, een van de honderden duivenrassen.

Tussen de kooien kletsen en ervaringen uitwisselen, dat is de drijfveer voor de inzenders. Daarom moet de show, die nu alweer voor de vijfenveertigste keer gehouden werd, ook haar omvang houden. Er is landelijk een teruggang in de belangstelling om deel te nemen. Toch is de Peelhorstshow uitgegroeid tot een gevestigde naam in de wereld van de kleindieren. Van de 175 inzenders komt ook een aantal uit België en Duitsland. Omgekeerd zien we ook Nederlandse inzenders op shows in het buitenland.

De honderden bezoekers zijn fokkers, hun familie en dagjesmensen. Dit jaar was er sprake van zo’n 600 à 800 bezoekers. Er was ook voor aanvullend vermaak gezorgd. ”Het is schitterend verlopen, veel inschrijvingen en veel bezoekers, zondag om negen uur in de avond was de manege weer leeg”, zegt een tevreden Thijs Lenssen.

De voorbereidingen beginnen maanden tevoren, inschrijvingen worden geregistreerd, het opbouwen en weer afbreken gebeurt volgens een draaiboek. ”Alles met militaire precisie, iedereen weet precies wat er moet gebeuren”, aldus Thijs.

Vrijdag vinden de keuringen van alle ingezonden dieren plaats. Tientallen keurmeesters zijn daarvoor in de weer. Een van hen is Leo Cuijpers uit Grashoek. Hij laat zich bijstaan door ’schrijver‘ Jan Schaareman uit Egchel. Leo zit al zo’n 25 jaar in dit vak. Keuren is zijn lust en zijn leven. Uitgangspunt zijn de KLN-standaarden, de standaarden van Kleindier Liefhebber Nederland. Alle eisen aan de kippenrassen zijn hierin vastgelegd.

Er wordt juist een jonge Wyandottekriel gekeurd. Leo dicteert en Jan noteert, samen komen ze tot het oordeel ZG, met 94 punten. ZG staat voor zeer goed, dit oordeel zien de bezoekers zaterdag in de catalogus en het komt ook aan de kooi te hangen. Natuurlijk was er ook een prijsuitreiking. Vroeger was het een heel karwei om alle keuringsresultaten goed in de catalogus te krijgen. Dankzij de digitale mogelijkheden van deze tijd is het een kippetje.

Meer info: www.peelhorstshow.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie