PUB avonden Grubbenvorst gesplits

22-4-2010 door: Redactie
De jeugd van Grubbenvorst trekt weer naar haar honk De PUB aan de Irenestraat in Grubbenvorst. Twee avonden per maand is de ontmoetingsplek open. Eén vrijdagavond per maand voor de jeugd van de brugklas tot ongeveer 16 jaar, en één zaterdagavond voor jongens en meisjes van groep 7 en 8. Op 23 en 24 april is het weer zo ver. Eerdere pogingen om de twee leeftijdsgroepen op één avond iets gezamenlijks te bieden mislukte. Het verschil tussen beide groepen is te groot.

Tot voor kort kwam de jeugd van 11 tot 16 jaar oud gezamenlijk naar
De PUB, die is gehuisvest in accommodatie 't Haeren. Was de jeugd eenmaal binnen, dan werden de deuren om 20.30 uur gesloten om in- en uitlopen te voorkomen. Tot die maatregel werd besloten omdat de jeugd buiten De PUB soms overlast bezorgde bij de omwonenden. Anouk Truijens, bestuurslid De PUB: "Jongeren van 13 tot 16 jaar willen buiten op straat kunnen hangen. Ze dulden geen volwassenen, die zeggen wat ze wel en niet mogen doen. Bij jongeren van groep 7 en 8 kan dat wel, die hebben die begeleiding ook nodig."

Binnen het bestuur van De PUB zijn enkele nieuwe leden aangetrokken en vrijwilligers. Er werd met beide groepen jongeren overleg gepleegd met als resultaat een splitsing van activiteiten voor de twee leeftijdsgroepen. Alleen bij de 11- en 12-jarigen op zaterdagavond gaan de deuren dicht en mogen de kinderen als ze eenmaal binnen zijn niet meer naar buiten. Op de vrijdagavonden, als de 13- tot 16-jarigen er zijn, blijven de deuren voortaan geopend. "Uiteraard blijven we wel in de buurt om een oogje in het zeil te houden. En wat belangrijk is, ouders mogen ook niet in De PUB komen want dat wil de jeugd niet. Dat is ook wel logisch, want welk kind wil naar de disco terwijl pap en mam daar ook zijn," lacht Anouk.

Intussen blijft het bestuur zoeken naar nieuwe leden en vrijwilligers om de jeugd van Grubbenvorst De PUB-avonden te kunnen blijven aanbieden. Het gaat om vrijwilligers vanaf circa 17 jaar die achter de bar en de discotheek willen staan en samen met oudere bestuursleden de avonden willen organiseren. Ook wil het bestuur in samenspraak met de groepen thema-avonden instellen voor de jeugd.
Tot aan de zomer zijn er twee PUB-avonden per maand, daarna wordt gekeken hoe verder. Anouk: "Daar hebben we al die vrijwilligers voor nodig."

De splitsing van de twee groepen heeft ertoe geleid dat vooral de avonden van de 11- en 12-jarigen druk worden bezocht. De jongens en meisjes voelen zich duidelijk meer op hun gemak zonder de 'grote jeugd'. Datzelfde wordt ook zo ervaren bij de 13- tot 16-jarigen op de vrijdagavond. "De grote jeugd moet kunnen in- of uitlopen om een ijsje of een frietje te halen. Je moet ze die ruimte geven, mits ze zich maar gedragen, binnen en buiten De PUB."

Vrijdag 23 april is de deur open vanaf 19.30 tot 23.00 uur voor de jeugd vanaf de brugklas tot ongeveer 16 jaar.
Zaterdag 24 april is De PUB voor groep 7 en 8 geopend van 19.30 tot 22.00 uur. Op beide avonden is er disco en kunnen de jongeren een 'tattoo' laten zetten.

Meer informatie:­ zie www.everyoneweb.com/Pubgrubbenvorst.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie