Oude vechtkunst in gemeente

11-2-2010 door: Redactie
Soms heb je van die sporten waarvan je niet weet wat het voorstelt. Neem nou sportvereniging Pukulan Pentjak Silat Setia-Hati Organisasi. Sinds kort geeft deze vereniging lessen in Kronenberg en Horst.

De vereniging gaf al lessen in omliggende gemeentes van Horst aan de Maas, maar in Horst aan de Maas zelf nog niet. Wie meer wil weten over deze traditionele Indonesische vechtkunst, kan vanaf nu terecht in de gymzaal in Kronenberg en in de gymzaal aan de Prinses Marijkestraat in Horst. In Kronenberg wordt 's maandags geoefend van 19.15 tot 20.15 uur en in Horst op dinsdagen van 19.00 tot 20.00 uur.

Pukulan Pentjak Silat is de verzamelnaam voor traditionele Indonesische vechtkunsten. De ­traditionele sport kent tientallen verschillende stijlen, gebaseerd op bewegingen van dieren. De Pukulan Pentjak Silat is in Indonesië sterk vermengd met mentaal ­spirituele elementen, waarbij fysieke en geestelijke ontwikkeling hand in hand gaan. In Europa is de fysieke kant het meest bekend. In Nederland zijn er slechts enkele scholen die zich richten op de traditionele en meer authentieke vorm van Silat. Hier trachten de leraren de stijl onaangetast te houden van invloeden uit andere vecht- en verdedigingskunsten om de stijl zo authentiek mogelijk te houden.

Frans Verstappen is lid van Setia-Hati Organisasi die sinds kort ook in Kronenberg en Horst een training verzorgt. "Eind jaren zestig bestond er in Nederland maar één Setia-Hatistijl. De oude, originele stijl, zoals wij die kennen en geleerd hebben. Wij houden vast aan die stijl. Later heeft onze Nederlandse grootmeester, Maha Guru Bapak C.N. Turpijn-Hardjono, meerdere richtingen ontwikkeld. Er zijn verschillende versies van de Setia Hati stijl ontstaan, vaak met dezelfde naam. Dat is in Indonesië heel gebruikelijk. De technieken zijn echter zeer verschillend," aldus de sportman. De naam Organisasi werd gekozen omdat de 'O' een dubbele betekenis had. De 'O' stond voor oude of originele stijl. Uit respect voor deze grootmeester heeft de vereniging de naam Pukulan Pentjak Silat 'Setia Hati Organisasi' genomen.

Verstappen: "In Venlo, Blerick, Maasbree, Helden en Kessel en Kessel houden we al langer trainingen, maar nu doet deze sport ook zijn intrede in Horst aan de Maas. In Horst telt de club tien leden en in Kronenberg vijf. De training in Kronenberg vindt wekelijks plaats in de gymzaal aan de Meerweg 1 op maandagavond. In Horst is dat in de gymzaal aan de Prinses Marijkestraat 1. Het is een sport voor jong en oud. Jongeren vanaf tien jaar kunnen deelnemen aan deze sport. We kennen binnen onze vereniging net zoveel vrouwelijke als mannelijke beoefenaars en in de zomermaanden wordt ook weleens buiten getraind." De stijl die Setia-Hati Organisasi hanteert kent geen wedstrijden en wordt voor het eerst in Horst aan de Maas geïntroduceerd. Mensen die een kijkje willen nemen op een van de trainingen in Horst of Kronenberg, zijn welkom.
"Je leert op unieke, eeuwenoude wijze verdedigingstechnieken te beheersen. Dit gebeurt door het aanleren van snelheid, soepelheid, technieken en, vooral niet te vergeten, de geestelijke kracht die eenieder bezit. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen van een persoon alsmaar groter.

Geïnteresseerden kunnen zich via info@setiahatiorganisasi.nl aanmelden voor een proefles", aldus Frans Verstappen.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie