Ondertekening convenant ondernemers en onderwijs

24-5-2018 door: Redactie
Ondernemersvereniging O-Twee en drie onderwijspartijen Scholengroep Dynamiek, Dendron College en Citaverde College uit Horst hebben donderdag 17 mei een convenant getekend. Dit convenant is er op gericht om te werken aan een betere match tussen vraag en aanbod op het gebied van werken en leren.
maskTop
Ondertekening convenant ondernemers en onderwijs
maskBottom

John Vullings en Tom Roefs van O-Twee, Zwanetta Por van Dendron College, Ingrid Coenders van Citaverde College en Jos Baggen van Scholengroep Dynamiek ondertekenden het convenant. “Met het tekenen van dit convenant worden er onder een gezamenlijk bepaalde missie en visie activiteiten gestart die gaan bijdragen aan de samenwerking tussen ondernemingen en onderwijs”, aldus Leon Weijs. Weijs is de verbindende factor tussen de ondernemingen en de onderwijsinstellingen en brengt de partijen samen. “Wat we willen is met onderwijs en bedrijfsleven samen voor een duurzame en succesvolle regionale samenleving gaan en daarmee ook een bijdrage leveren aan de Gezondste Regio 2025.” Hij geeft een aantal voorbeelden waarop dit convenant concreet ingevuld gaat worden. “Op het Dendron College worden met ingang van het komende schooljaar ook in havo/vwo-brugklassen lessen techniek aangeboden waarbij O-Twee bedrijven een rol gaan spelen. Bij basisscholen van Scholengroep Dynamiek worden bedrijven betrokken bij thematisch onderwijs. Denk aan gastlessen, bedrijfsbezoeken en vooral ook leuke DOE-dingen waarbij ondernemers betrokken zijn.”

Twee leerlingen van het Citaverde College, Emmy en Sharel, laten weten dat ze tijdens Venlo On Stage (een groot beroepenfeest waar leerlingen kennismaken met verschillende beroepen) in Kronenberg, wat in maart plaatsvond, al een leerzame kennismaking hebben gehad met het bedrijfsleven. “Naar aanleiding hiervan hebben we allemaal een dagje meegelopen bij een bedrijf. Wij hebben toen ervaren dat je ook veel leert door het gewoon te doen en dat het beste de combinatie van theorie en praktijk is. Dat wat je leert, je ook meteen toe kunt passen.” Leerlinge Esri namens basisschool Weisterbeek in Horst geeft aan dat door te kijken bij bedrijven, je ook weet hoe het er daar aan toe kan gaan. “Veel kinderen in mijn klas weten nog niet wat ze willen worden en ik denk dat het helpt om dan bij bedrijven te kijken. Dan heb je daar een beter beeld bij.” Leerling Giel van het Dendron College ziet er zelf ook kansen in: “We leren veel uit boeken, maar doen niets met onze handen. Door op tijd contact te hebben met ondernemers krijgen we al veel inzicht in het bedrijfsleven. We doen al contacten op die helpen bij een eventuele stage later.”

John Vullings stelt dat deze samenwerking ook wel nodig is en dat het tekenen van het convenant beide kanten op werkt. “Het bedrijfsleven heeft steeds meer moeite om werknemers aan te trekken, te boeien en te binden, terwijl het onderwijs steeds meer competentiegericht is geworden. Met het tekenen van dit convenant kunnen we beginnen aan de realisatie van een match op vraag en aanbod. Om zo voor een lange termijn samen iets op te zetten, dat ook zijn waarde blijft houden.”

Aandachtspunten in het convenant zijn om mensen te verbinden in een netwerk en de uitwisseling van kennis en materiaal. Dat het tekenen van dit convenant alleen maar voordelen heeft, daar zijn de tekende partijen het over eens. Zwanetta Por van het Dendron geeft bijvoorbeeld aan dat praktijk beter blijft hangen dan theorie. “Dit biedt meer context voor de leerlingen, maar ook voor de ondernemers. De leerlingen leren de bedrijven in de regio beter kennen, wat er uiteindelijk ook voor zorgt dat ze hier een sterkere band mee krijgen.” Jos Baggen voegt hier aan toe dat het onderwijs tegenwoordig zodanig veranderd is dat kennis niet langer uit boeken gehaald wordt. “Plus, als een kind op jonge leeftijd een beter beeld heeft bij wat hij of zij wil worden, dan zie je al snel dat deze verder komt en een grotere kans van slagen heeft. Hierin helpt het al heel veel als ze weten hoe de werkelijkheid van het bedrijfsleven er uit ziet.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie