IdeeŽn terrein Onder de Wieken

15-3-2018 door: Redactie
Levensloopbestendige woningen, een bedrijfsverzamelgebouw of een plein: dat zijn de ideeŽn voor het oude schoolterrein van basisschool Onder de Wieken in Meterik. Dat bleek dinsdag 13 maart tijdens een bijeenkomst van de dorpsraad Meterik.

Een deel van het Theresiaklooster in Meterik wordt de komende maanden verbouwd tot nieuw onderkomen voor de basisschool. In het klooster is al een gedeelte van de school gevestigd, maar nu is het de bedoeling dat alle groepen in het gebouw worden ondergebracht. De huidige school is aan groot onderhoud toe en gaat de komende jaren waarschijnlijk te kampen krijgen met een leerlingenkrimp, waardoor er minder schoolruimte nodig is. De verhuizing van de school betekent dat het huidige gebouw en het terrein, die in eigendom zijn van gemeente Horst aan de Maas, leeg komen te staan. De dorpsraad van Meterik riep onlangs inwoners op met ideeën te komen voor de locatie. Een eerste inventarisatie vond plaats op dinsdag 13 maart. Daaruit bleek dat het een merendeel van de aanwezigen een goed idee lijkt om levensloopbestendige woningen te bouwen op het terrein. Volgens een van de inwoners, die zijn plannen al op papier heeft uitgetekend, zou er plek zijn voor zes woningen met acht parkeerplaatsen. Onder andere de KBO vindt het een goed idee, laat voorzitter Jan Steeghs weten. “Door woningen te bouwen voor ouderen, komen andere huizen vrij, waardoor er doorstroming plaatsvindt. Daardoor blijven niet alleen jonge gezinnen in Meterik wonen, maar ook de ouderen, die nu wegtrekken omdat zij hier nergens terecht kunnen.”

Het tweede idee dat werd aangedragen, is het creëren van een plein. Dat zou dan een plek moeten worden voor jong en oud en waar diverse dorpsactiviteiten gehouden kunnen worden. “Dit is de enige locatie in het dorp waar we zoiets kunnen aanleggen”, zegt één van de inwoners. De aanwezigen zien het liefst wel een plein dat ‘groen’ wordt aangekleed en een ontmoetingsplek wordt voor het hele dorp. Als derde werd bij de dorpsraad het idee geopperd om het bestaande gebouw te laten staan en er een bedrijfsverzamelgebouw van te maken. Niet alleen voor ondernemers, maar ook voor verenigingen. Besloten werd om alle ideeën verder uit te werken. Over enkele maanden worden de uitgewerkte plannen gepresenteerd. Het is uiteindelijk aan de gemeente wat er uiteindelijk met de locatie wordt gedaan.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie