Afschaffing dividendbelasting

16-11-2017 Advertorial
In de fiscale grabbelton van de kabinetsformatie is de Dividendbelasting gesneuveld. Opvallend want geen enkele politieke partij had de afschaffing van de Dividendbelasting in haar verkiezingsprogramma staan.

Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De Dividendbelasting brengt jaarlijks 1,4 miljard in het laatje en dat is in financiële termen bepaald weinig. Daar tegenover staat dat de uitvoering van de Dividendbelasting complex is, zodat een groot deel van de opbrengst weer opgaat aan kosten voor de inning van de belasting. Bovendien is de effectiviteit van de heffing de laatste jaren verder gedaald.

Binnen Nederland is de Dividendbelasting een voorheffing voor de Inkomstenbelasting, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Loonbelasting. De uiteindelijke belastingheffing vindt plaats in de Inkomstenbelasting, waarbij een groot aandeelhouder (de zogenaamde aanmerkelijkbelanghouder) 25 procent Inkomstenbelasting betaalt, terwijl de particuliere belegger uiteindelijk 1,2 procent over de waarde van de belegging betaalt. In beide gevallen mag de dividendbelasting weer worden afgetrokken van het te betalen bedrag.

De heffing in de Inkomstenbelasting verandert niet, zij het dat grootaandeelhouders volgens de kabinetsplannen meer zullen moeten gaan betalen (uiteindelijk 28,5 procent), terwijl de heffing in box 3 meer in lijn gebracht wordt met de feitelijke beleggingsopbrengst en daarom, in elk geval voor kleine spaarders, naar beneden gaat.

De Dividendbelasting heeft alleen effect als de aandeelhouder een buitenlandse partij is. Maar ook daar is de afgelopen jaren flink aan geknibbeld. Zo mag Nederland binnen Europa bijna nooit Dividendbelasting heffen. De heffing wordt overgelaten aan het land van de aandeelhouder. Ook buiten Europa wordt via belastingverdragen vaak de belastingheffing overgelaten aan het land van de aandeelhouder.

Hoewel het uitvoeringstechnisch logisch is om de dividendbelasting af te schaffen, lijkt het wegvallen van de heffing in buitenlandse situaties een verkeerd signaal. Daarom wil de nieuwe regering een heffing invoeren op royalty’s en rente, die wordt betaald aan gerechtigden die wonen of gevestigd zijn in landen met zeer lage belastingheffing. De vraag is of een dergelijke heffing wél effectief is. Bovendien zullen door deze heffing andere belastingplichtigen getroffen worden dan degene die profiteren van de afschaffing van de Dividendbelasting.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie