Norbertuskerk Horst gaat sluiten

21-7-2010 door: Redactie
De Sint Norbertuskerk in Horst sluit binnenkort haar deuren. Volgens het kerkbestuur heeft de kerk te maken met een teruglopend aantal bezoekers en vrijwilligers en is er een tekort aan priesters. Die zaken maken het volgens het bestuur onmogelijk om de kerk open te houden.

In een mededeling aan de vrijwilligers van de kerk vertelt het kerkbestuur dat de opbrengst van de collecte tijdens de vieringen niet voldoende waren om de kosten voor de kerkmuziek en de verwarmingskosten te dekken. Het bestuur heeft nu de bisschop van Roermond verzocht om de procedure te starten om de kerkdiensten te beëndigen.

Scholengroep Dynamiek heeft inmiddels interesse getoond in het gebouw. Dynamiek wil mogelijk de kerk ombouwen tot een kindcentrum waarin basisschool Meuleveld en de school voor speciaal onderwijs Peelhorst een plek krijgen.

In september houdt het Bisdom Roermond een hoorzitting over de sluiting van de Norbertuskerk.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie