Nieuwe plannen Torrekoel gepresenteerd

17-6-2010 door: Redactie
Zo’n zestig inwoners van Evertsoord en Kronenberg kwamen afgelopen maandag naar gemeenschapshuis De Torrekoel om de aangepaste tekeningen te zien van het nog de nog te bouwen nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Kronenberg. Het ontwerp van het gebouw is definitief. Alleen over het gebied rondom De Torrekoel was nog volop discussie.

In het nieuwe gebouw worden basisschool De Kroevert, gemeenschapshuis De Torrekoel en de gymzaal samengevoegd in een gebouw. Een deel van de huidige Torrekoel blijft staan, maar de basisschool en de gymzaal worden helemaal nieuw gebouwd. De gymzaal verhuist naar de andere kant van het gemeenschapshuis en op de plek die overblijft, wordt de basisschool gebouwd. Het is de bedoeling dat op de plaats waar de basisschool nu nog staat woningen worden gebouwd. In het huidige plan van Wonen Horst zijn dit acht zogenaamde levensloopbestendige huurwoningen voor mensen van 18 tot 88 jaar oud. Daarnaast is er nog plek voor vier starterswoningen.

De plannen voor de nieuwbouw waren al voor een groot deel bekend. De maandag getoonde tekeningen waren echter op een paar punten gewijzigd. De peuterspeelzaal wordt bij de basisschool gevoegd en de gymzaal wordt iets opgeschoven. De belangrijkste reden voor deze aanpassing van de plannen is het dalende leerlingaantal voor basisschool De Kroevert. Directeur Jos van den Borne: “Volgens de prognoses moesten we in eerste instantie rekening houden met 170 leerlingen, dat zou neerkomen op een basisschool met zeven klassen. Maar uit gegevens van de gemeente blijkt dat het aantal leerlingen flink zal afnemen tot ongeveer 105, dat zijn maar vijf klassen”. De oplossing werd gevonden in het kindcentrum waarin buiten- en tussenschoolse opvang en basisonderwijs worden samengevoegd.

Vooral over de inrichting van het buitengebied van de BMV hadden de inwoners van Evertsoord en Kronenberg nog veel vragen. Zo vroeg een van de aanwezigen zich af of het mogelijk is om het kerkplein meer bij het nieuwe schoolplein te betrekken. Hiervoor moet een deel van de Meerweg worden afgesloten en is er op het nieuwe plein zelfs ruimte voor een overdekte ‘marché’ naar Zuid-Frans model. Hoewel dit laatste voor nogal wat gelach zorgde, voegde hij er nog aan toe: “In ieder geval moet het geen kaal parkeerplein worden zoals voor het oude gemeentehuis in Sevenum.” Ook vroegen een aantal inwoners zich af of er niet meer parkeergelegenheid kon worden gecreëerd. Een vertegenwoordiger van Wonen Horst en wethouder Ger van Rensch gaven aan dat deze zaken niet binnen het plan van de BMV Kronenberg vallen, maar dat ze zeker worden meegenomen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie