Nieuwe leden dorpsraad Lottum

11-3-2010 door: Redactie
Tijdens de openbare raads­vergadering van de Lottumse dorpsraad op woensdag 3 maart namen drie leden afscheid van de raad. De vrijgekomen plaatsen werden door drie nieuwe leden ingevuld en daarmee is de raad weer bijna compleet. Alleen de vacature secretariaat staat nog open. Op dit moment telt de Lottumse dorpsraad tien leden.
De Lottumse dorpsraad nam afscheid van Nel Keltjens-Lemmen, Peder-Willem Gertsen en Marianne Renkens-Achten

Tijdens de openbare jaarvergadering zijn Cindy van Driel-Bos, Nico Dapper en Peter Swinkels als nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Ondanks de drie nieuwkomers blijft het secretariaat nog onbezet. Voorlopig wordt het secretariaatswerk door de voorzitter en de penningmeester beheerd. De dorpsraad hoopt dat er snel een secretaris gevonden wordt.

Tijdens eerdergenoemde jaarvergadering, nam de dorpsraad afscheid van Nel Keltjens-Lemmen, Marianne Renkens-Achten en Peder-Willem Gertsen. Zolang de raad nog geen nieuwe secretaris heeft, blijft Marianne Renkens-Achten contactpersoon voor de Lottumse dorpsraad. Wel krijgt de dorpsraad een nieuw postadres: Konijnskampstraat 10, 5973 NM Lottum. Het mailadres blijft info@dorpsraadlottum.nl.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie