Nieuwe beheerstichting Horst

19-11-2009 door: Redactie
Door het uitblijven van bezoekers wordt jeugdcentrum de Vlies sinds ruim een jaar niet meer gebruikt voor jeugdactiviteiten. Hierdoor is het activiteitenaanbod voor jongeren van 13 tot en met 15 jaar in de kern Horst aanzienlijk afgenomen. Ook het jeugdwerk in de andere accommodatie in Horst (Doolgaardstraat) kampt met een krappe exploitatie.

Door beide accommodaties onder te brengen in één bestuur wordt een sterkere basis gelegd voor het beheer en de exploitatie van het jeugd- en jongerenwerk in de kern Horst. Met een nieuwe beheerstichting kan ook een vernieuwing van het totale open jeugdwerk worden doorgevoerd.

Verschillende activiteitencommissies gaan zich richten op het organiseren en uitvoeren van vernieuwende en eigentijdse recreatieve activiteiten in de twee accommodaties. Dit gebeurt in samenspraak met de jongeren van Horst aan de Maas. Naast de weekendactiviteiten zal een zogenaamde openbare jongerenwerkplaats opengesteld worden. Hierbij kunnen jongeren tussen 12 en 21 jaar door de week zinvolle activiteiten ontplooien en worden zij betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Ook treedt er een nieuwe leeftijdsverdeling in werking. Bij activiteiten voor jongeren onder de 16 jaar wordt geen alcohol geschonken.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie