Nieuw onderzoek risico 's Grubbenvorst

18-3-2010 door: Redactie
Op dinsdag 9 maart is de commissie ruimte bij elkaar gekomen om nogmaals kritisch te kijken naar de gang van zaken rond het landbouw­ontwikkelingsgebied (LOG) Witveld. In deze bijeenkomst heeft de SP nogmaals kritische vragen gesteld naar aanleiding van het GGD-onderzoek van oktober vorig jaar. GGD staat voor gemeenschappelijke gezondheidsdienst.

In dit onderzoek zijn volgens de SP heel wat zaken niet mee­genomen, waardoor er nog heel wat vraagtekens zijn. De transportbewegingen, risico's rond MRSA en influenza zijn niet meegenomen.­ Daarnaast is er niet integraal gekeken naar alle effecten op de gezondheid, maar heeft het onderzoek zich alleen beperkt tot het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). De raad en in het bijzonder de SP heeft al vaker gesproken over de cumulatie van alle aspecten, maar dit is hier niet in meegenomen.

In het onderzoek valt verder op dat er niet gekeken is naar het fijnstof met de kleinste diameter. Ondanks dat aangegeven werd dat dit nog weleens de gevaarlijkste kon zijn, doordat het gemakkelijker in het lichaam kan dringen. Verder is het onderzoek voornamelijk gebaseerd op modellen en blijkt het achteraf een snelle screening geweest te zijn, terwijl de conclusie 'het NGB heeft nagenoeg geen invloed op de milieugezondheidskwaliteit van Grubbenvorst' erg stellig is. Ondanks dat het concept binnen de wettelijke grenzen blijft, lijkt het toch een gemiste kans dat de GGD juist dit heeft getoetst. Het zegt immers niets over het gezondheidseffect.

Al deze vragen met daarbij de noodkreet van de huisartsen over het fijnstof, de afwijzende houding van de provincie Groningen en Noord-Brabant wat betreft megastallen en het grote onderzoek hiernaar van de GGD Noord-Brabant hebben ertoe geleid dat de commissie een duidelijk advies naar de gemeenteraad van Horst aan de Maas wil uitbrengen: doe een uitgebreid onderzoek en neem hierin alle vragen, onduidelijkheden, gezondheidskwesties en alle zaken rondom Grubbenvorst mee!

Michael van Rengs
SP Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie