NLDoet in Horst aan de Maas

22-3-2012 door: Redactie
Afgelopen weekend werden door Stichting NLDoet in heel Nederland vrijwilligers in het zonnetje gezet. Ook in Horst aan de Maas staken vrijwilligers de handen uit de mouwen bij diverse projecten. Een van de grootste klussen was het opknappen van de tuin van de Meulenveldschool in Horst. Liefst dertig vrijwilligers meldden zich afgelopen zaterdag.
maskTop
NLDoet in Horst aan de Maas
maskBottom

“De binnentuin van de Meulenveldschool bood de afgelopen jaren een trieste aanblik. Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren”, vertelt Dorry Keijsers. Zij is één van de initiatiefnemers voor de opknapklus van de schooltuin.

”Daarom heb ik de klus aangemeld bij NLDoet. In eerste instantie was ik niet zo optimistisch. Ik heb eerst diverse ouders benaderd om mee te helpen aan de klus. De respons was groter dan ik verwachtte. Toen heb ik doorgepakt, met als uiteindelijk resultaat liefst dertig vrijwilligers die komen helpen.” Afgelopen zaterdag was het zover. Voordat aan de klus begonnen kon worden, moest nog wel het een en ander worden voorbereid. Het CDA Horst aan de Maas adopteerde de klus en dat kwam voor Dorry en haar medewerkers als een geschenk uit de hemel.

“Onze schoolconciërge Ton van der Sterren heeft een prachtig ontwerp voor de tuin gemaakt. Met als uitgangspunt dat de tuin voor alle leerlingen van de school iets te bieden heeft. Zo is er een groentetuin voor de jongsten en een ‘chill’-hoekje voor de oudere leerlingen en de leerkrachten gepland. Voor elk wat wils, dus”, zegt Dorry. “Voor de voorbereidende werkzaamheden en de materialen die nodig zijn voor de opknapklus heeft CDA gemeenteraadslid Petra Leijssen sponsoren gezocht.” Petra Leijssen hierover: “Zo hebben wij een grondverzetbedrijf bereid gevonden het terrein eerst met een graafmachine te bewerken. Verder hebben wij liefst 250 wijnkratjes kunnen bemachtigen, die in de groentetuin gebruikt gaan worden. Voor de paden werd een vrachtwagenlading kiezels geschonken en een supermarkt verzorgde de catering voor de vrijwilligers. En uiteraard hebben wij van diverse kanten planten en bloemen aangeboden gekregen. Het is fantastisch om te zien hoe lokale ondernemers en particulieren willen meewerken.” Ook aan het toekomstig onderhoud van de tuin is al gedacht. “Enkele ouders van leerlingen en buurtbewoners hebben spontaan hun medewerking aangeboden. We gaan bekijken hoe en wanneer straks de tuin kan worden onderhouden. Als dat net zo succesvol gaat verlopen als de opknapklus heb ik goede hoop”, zegt Dorry tot besluit.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie