Ministerie koopt mogelijk 1 miljoen varkens op

12-7-2018 door: Redactie
De minister van landbouw Carola Schouten gaat mogelijk tot 1.000.000 dierrechten van varkens opkopen. Dierrechten zijn indertijd gratis toebedeeld en zijn nu verhandelbaar. Tegelijkertijd met het opkopen kan een aantal bedrijven dat wil uitbreiden onder voorwaarden 43.000 varkensrechten tegen gereduceerde prijs verkrijgen.

Medio 2019 zal er een regeling in het leven geroepen worden waar boeren die willen stoppen op in kunnen schrijven. De minister stelt hiervoor 120 miljoen ter beschikking. In de praktijk zal het veelal gaan om kleinere en oudere bedrijven die toch al zouden stoppen. De grotere bedrijven en vleesindustriëlen zullen worden ontzien. Een varkenshouder die op dit moment de meeste overlast veroorzaakt door teveel stank, zal voorrang krijgen om het bedrijf te beëindigen door middel van aankoop door de overheid. Deze sanering van de varkenssector met in totaal 12.000.000 dieren is in een stroomversnelling gekomen door een Wagenings onderzoek waarin is vast komen te staan dat 1.200 luchtwassers op varkensstallen onvoldoende werken. De reductie van met name geur bleek minder dan de helft van wat de fabrikant beloofde.

Daardoor gaan er ook problemen ontstaan bij de varkensstal van het NGB die nu in aanbouw is. Tot in de bebouwde kom van Melderslo zal na de bouw bij de toepassing van de geplande combiluchtwasser de wettelijke geurnorm worden overschreden. Helaas heeft de verantwoordelijke gedeputeerde Mackus niet de koe bij de horens gepakt en samen met de ondernemers en de minister naar een oplossing gezocht.

Je zou toch denken: voorkomen is beter dan genezen? Alle slachtoffers van het luchtwasserdebacle krijgen toch gelijk: er is gewoon teveel stankoverlast. De bedrijven die de overlast veroorzaken worden betaald om te stoppen of om innovaties toe te passen. Daarvan moet straks weer blijken of ze werken. Omwonenden blijven inmiddels zitten met stof, stank of in het ergste geval een onverkoopbare woning of bedrijf.

Niet techniek, maar minder beesten is de oplossing

André Vollenberg,
namens Behoud de Parel Grubbenvorst

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie