Minder vuilniswagens

9-2-2012 door: Redactie
Op dinsdag 7 februari vond de openbare raadsvergadering in Horst plaats. In totaal werden twaalf agendapunten afgehandeld. Twee agendapunten zijn doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Uiteraard kwam het veelbesproken afvalsysteem ter sprake. Wethouder Birgit op de Laak kondigde aan dat in mei een enquête onder de bevolking wordt gehouden. Verschillende fracties drongen er op aan dat de enquête vooral representatief moet zijn. Het CDA wilde de resultaten voor het reces bespreken. Op de Laak gaf aan dat dat niet haalbaar is. Wat betreft de hoeveelheid vuilniswagens die tijdens het ophalen door de straten rijden, had de wethouder goed nieuws. Het aantal gaat van 4 naar 3 per ophaalronde. Er komen vrachtwagens met twee afvalcompartimenten.

De wagens krijgen duidelijk herkenbare kleuren. Opvallende eensgezindheid over de plannen met betrekking tot Greenpoint. Alle fracties hadden hun twijfels over het nut en de invulling van het plan, waarin een samenwerking tussen ondernemers en de gemeente wordt aangekondigd. D66 vroeg zich af waarom het salaris van de beoogde directeur voor de nieuwe NV zo hoog was. Wethouder Leon Litjens reageerde met de opmerking: “goedkoop is duurkoop.”

Hilariteit rond de aanstaande invoering van de iPad. Tijdens de vergadering konden de raadsleden en het college vast wennen aan de iPad. Deze gaat vanaf de komende raadsvergadering de papierstapel vervangen.

Fractievoorzitter Henk Kemperman van D66 miste een agendapunt. Bij de griffier was daarover niets bekend, terwijl alle raadsleden het wel op de iPad hadden staan. Over de sancties, die door de gemeente zijn opgelegd aan de aannemer die de zandopslag bij Tienray moet opruimen, werden de nodige vragen gesteld. Vooral CDA en D66 maakten zich zorgen over de snelheid waarmee het zand wordt opgeruimd. Verder spraken de SP en CDA hun zorgen uit over de invoering van de nieuwe wet WMO. De verwachting is dat veel mensen met een minimum inkomen in financiële problemen komen. Wethouder Op de Laak verzekerde dat de minima in Horst aan de Maas bekend zijn en dat met maatwerk wordt geprobeerd om mensen met een minimuminkomen een helpende hand te bieden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie