Mikado-complex na vijftien jaar gesloopt

5-8-2010 door: Redactie
De raad van bestuur van zorginstelling Dichterbij heeft besloten dat het grootste deel van Mikado-complex aan de Deken Creemersstraat in Horst zal worden afgebroken. Het complex staat er nu vijftien jaar.

Dichterbij is van mening dat de opvang van cliënten op een locatie niet meer in de visie van de zorginstelling past. Daarnaast vindt de zorginstelling het gebouw te duur. Dit komt onder andere omdat diverse ruimtes, waaronder het openbare restaurant, beperkt gebruikt worden terwijl de onderhoudskosten erg hoog zijn.
Om deze redenen is Dichterbij in 2009 een onderzoek gestart om de mogelijkheden van het Mikado-gebouw te onderzoeken. Een van de mogelijkheden zou kunnen zijn dat andere partijen, zoals de gemeente of lokale verenigingen, gebruik gaan maken van de faciliteiten die het gebouw biedt. Zo zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente om hier een cultureel centrum in te vestigen. Uiteindelijk bleek deze mogelijkheid geen haalbaar concept te zijn.

Leo Kranendonk, projectleider bij Dichterbij: "De gemeente wilde geen tweede culturele ruimte naast het Gasthoês. Ook was het geen optie om verenigingen te huisvesten in het pand. Wij zouden dan als beheerder van een cultureel centrum fungeren, terwijl onze core business zorg verlenen is." Ook de optie om maar een gedeelte te slopen en de rest te laten staan bleek niet haalbaar. Kranendonk: "Daarvoor is het geen interessant grondoppervlak, ook niet voor andere partijen."
In de huidige visie van Dichterbij is het de bedoeling om mensen met een verstandelijke beperking zo gewoon mogelijk te laten wonen, waarbij ze deel uit maken van de samenleving en waarbij de samenleving zich ook bekommert om deze ´bijzondere´ inwoners. In deze visie is het grootschalig concentreren van mensen met een verstandelijke beperking binnen een complex niet wenselijk.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie