Plannen voor Meulenveldpark

17-8-2017 door: Redactie
Na de gedeeltelijke sloop van de voormalige Meuleveldschool in Horst bleef een braakliggend terrein middenin woonwijk Norbertus over. Even waren er plannen om op het terrein tijdelijke woningen te plaatsen, maar inmiddels is duidelijk dat er een park komt te liggen. Een werkgroep van wijkcomité Norbertus heeft nu een eerste ontwerp gemaakt voor het terrein.

Groen, basic en een ontmoetingsplek voor de hele buurt. Dat zijn de hoofdlijnen van het plan dat wijkcomité Norbertus heeft opgesteld voor het toekomstige Meuleveldpark. In oktober 2016, toen de voormalige Meuleveldschool deels werd gesloopt, werd een nieuwe werkgroep opgericht die zich bezig ging houden met de inrichting van het vrijgekomen terrein. Een park was meteen het doel van de werkgroep, maar gemeente Horst aan de Maas onderzocht destijds ook nog de mogelijkheid om tijdelijke woningen op het terrein te plaatsen. “Dat wilden de buurtbewoners daar liever niet hebben”, geeft Sonja van Giersbergen van het wijkcomité aan. “We zijn voor sociale huurwoningen, maar clustering middenin de wijk leek ons geen goed plan.” Uiteindelijk
ging de gemeente niet verder met haar onderzoek naar de mogelijkheden voor woningen op het terrein en kon de werkgroep weer aan de slag.

“Er waren meteen heel veel plannen”, geven Piet Driessen en Peter Rijnen van de werkgroep aan. “Een moestuin, trapveldje en misschien in de winter wel een soort ijsbaan. Maar we willen vooral heel veel groen en niet te veel toeters en bellen.” In het plan zijn onder andere verschillende looppaadjes en zitplekken opgenomen en in het midden van het park komt een soort arena te liggen. “Daar komt een klein podiumpje met tribune, waar we bijvoorbeeld met z’n allen in de zomer voetbal kunnen kijken als Nederland moet spelen, of waar kinderen van de basisschool hun musical op kunnen voeren”, aldus Van Giersbergen.
In het park komt verder onder andere een speelveldje waar de kinderen uit de buurt buiten schooltijd terecht kunnen. Zo hoopt het wijkcomité dat zij minder gebruik maken van het veldje naast basisschool De Twister, waar zij nu veel geluidsoverlast veroorzaken voor omwonenden. Eind dit jaar hoopt de werkgroep dat de eerste contouren van het park zichtbaar worden. “Maar dan hoeft het nog niet meteen klaar te zijn”, aldus Piet Linders van het wijkcomité. “We houden het in het begin heel eenvoudig, en geven het tijd om te groeien.”

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie