'Meneer Jan' neemt afscheid van 't Reuvelt

15-7-2010 door: Redactie
De laatste weken zitten er bijna op voor Jan Vissers, hoofd van basisschool ’t Reuvelt in Grubbenvorst. Er breekt voor hem een periode aan waarin hij mag genieten van een hele lange grote vakantie. Wie is Jan Vissers en wat gaat hij straks doen in zijn vrije tijd? HALLO sprak met ‘Meneer Jan’, zoals de leerlingen hem noemen.

Jan Vissers woont vanaf 1972 in Grubbenvorst, is 62 jaar oud en gehuwd met Leny (64). Samen hebben ze twee dochters, Simone van 23 en Irene is 30 jaar oud. Jan en Leny hebben twee kleinkinderen Funs, die bijna vier wordt en Suus die nu een half jaar oud is. In augustus hopen Jan en Leny voor de derde keer opa en oma te worden want dochter Simone verwacht dan haar eerste kindje.

De loopbaan in het onderwijs van Jan begon in september 1969 toen hij slaagde aan de Pabo in Roermond waar hij vijf jaren intern doorbracht. Hij behaalde daar het diploma en werd volledig onderwijs bevoegd. In die tijd deed Jan ook veel vrijwilligerswerk, met name jeugdwerk in een Roermondse wijk en verving hij vaak leraren in de regio. In januari 1970 riep het ‘Vaderland’ en moest Jan in militaire dienst. Na het beëindigen van zijn dienstplicht in 1971, startte hij op 15 februari aan de voormalige jongensschool (Sint Jansschool) in Grubbenvorst. Hij bleef daar tot augustus 1981 en was de laatste twee jaren hoofd van die school. Basisschool ’t Reuvelt en de Sint Jansschool fuseerden op 1 augustus 1981. Jan ging les geven op ’t Reuvelt en werd er in augustus 1988 directeur van ’t Reuvelt.

Op de vraag welke klassen hij het meest onder zijn hoede had, zegt de scheidend directeur: “Eigenlijk heb ik alle klassen en groepen wel gehad met uitzondering van de kleutergroepen. Maar het vaakst heb ik de zesde klas en groep 8 begeleid.” Aan zijn ‘meesterlijke’ loopbaan komt nu een einde en Jan kijkt met gemengde gevoelens terug. “Weet je, ik vond het vreselijk wanneer ik er niet in slaagde om een leerling of groep de school af te laten maken. Van de andere kant was ik blij als het me wel lukte. Met andere woorden, je probeert de kinderen gegeven de mogelijkheden, zo ver mogelijk in hun ontwikkeling te krijgen”, aldus Vissers.

Inmiddels heeft een ‘digitale revolutie’ plaatsgevonden op vrijwel alle scholen en zijn computers niet meer weg te denken uit het leerstelsel. Hierover zegt Vissers: “Zolang de computer maar als hulpmiddel en ondersteuning wordt gezien en er selectief mee wordt omgegaan. Dan biedt men leerlingen mogelijkheden ter begeleiding van hun individuele ontwikkeling.”


Tijden veranderen en steeds vaker fuseren scholen, zo ook in Grubbenvorst waar basisschool De Springweide en ’t Reuvelt samen verder gaan onder de naam De Kameleon. Hoe kijkt Vissers tegen zo’n fusie aan? “Als het proces gedegen wordt voorbereid en de kwaliteit van het onderwijs steeds voorop staat, biedt een fusie kansen en mogelijkheden. De laatste twee jaren is dit proces met werkgroepen van ouders en leerkrachten en een klankbordgroep van ouders met een goed resultaat tot stand gekomen. Bert Cupers, directeur van De Springweide en ik, hebben dit in overleg met het College van Bestuur van Scholengemeenschap Dynamiek gecoördineerd. En we zijn met het resultaat best trots. Gelukkig werd in een vroegtijdig stadium een flinke terugloop van het aantal kinderen in Grubbenvorst geconstateerd. Dynamiek heeft toen meteen de eerste stappen gezet om tot een fusie te komen en een nieuwe krachtige organisatie”, aldus Vissers.

Het afscheid van Jan Vissers met alle leerlingen van ’t Reuvelt vond op donderdag 8 juli plaats. Jan: “Het was echt indrukwekkend. Er werd een circusvoorstelling gegeven door de kinderen, die daarna tussen de middag frietjes, drinken, een snack en een ijsje kregen. Verder kreeg ik als blijvende herinnering kleurrijke werkjes aangeboden van alle kinderen, welke waren samengebracht in lijsten per groep. Er volgde later die dag een zeer drukke receptie met veel kaarten en persoonlijke briefjes. Echt een supermooie dag, waar ik veel voldoening aan heb beleefd.”

Nog een paar dagen en dan mag ‘Meneer Jan’ gaan genieten van zijn vrije tijd. “Ik heb me voorgenomen het eerste half jaar geen bestuurlijke functies aan te nemen of me als lid ergens aan te melden. Ik wil gaan fietsen, wandelen, tuinieren, klussen, en lezen. Verder één dag in de week op de kleinkinderen passen en op tijd naar de speeltuin van Roeffen Mart want daar ben ik als vrijwilliger aan verbonden”, zegt de directeur. Aan het einde van het interview nog even een hint voor leerlingen en leraren aan ‘Meneer Jan’ gevraagd. “Als tip zou ik de kinderen willen meegeven respectvol met elkaar te blijven omgaan. Voor leerkrachten: een goede balans houden tussen nieuwe ontwikkelingen en de huidige situatie.” Jan Vissers krijgt bijna grote vakantie, een welverdiende vakantie.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie