Meerjarenbegroting gemeente

25-3-2010 door: Redactie
Hier vind u de eerste programmabegroting voor de nieuwe gemeente Horst aan de Maas.

De begroting is als volgt opgebouwd.

  • Algemeen gedeelte
  • Beleidsbegroting
  • Financiële begroting
  • Bijlagen

Download hier de volledige PDF

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie