Maxima bezoekt vrouwengevangenis Ter Peel

10-10-2011 door: Redactie
Maandag 10 oktober bracht prinses Máxima een bezoek aan de penitentiaire inrichting Ter Peel in Evertsoord. De aanleiding voor het bezoek was het symposium ´Vrouwen in detentie´. Naast prinses Máxima waren ook burgemeester Kees van Rooij, staatssecretaris Fred Teeven en gouverneur Theo Bovens aanwezig.
fotoMasker
Vorige foto
Vorige foto

Het symposium ´Vrouwen in detentie´ behandelde voornamelijk de problemen die in het gezin ontstaan wanneer de moeder in de gevangenis belandt. Kinderen van moeders in detentie vormen een uiterst kwetsbare groep. Uit onderzoek is gebleken dat deze kinderen een zeer grote kans hebben om in de criminaliteit terecht ter komen. Als een van de belangrijkste oorzaken wordt een gebrek aan opvoeding genoemd. Doordat de ouders, en met name de moeders, al een beladen verleden hebben, waarin onder meer misbruik en geweld een belangrijke rol spelen, is er van opvoeding nauwelijks sprake. Daarnaast speelt de leefomgeving een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind.

In de vrouwengevangenis Ter Peel draait sinds vijf jaar de pilot van het project Betere start. Doelstelling van Betere start is om moeders een stevigere basis mee te geven, wanneer zij weer terugkeren in de samenleving. Ze worden onder andere begeleid op het gebied van opvoeding en huishoudelijk budgetteren. Een groep van 113 vrouwen en 168 kinderen neemt deel aan het project

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten tot dusver hoopgevend. Om tot een zo zuiver mogelijk beeld te komen werden ook moeders en kinderen gevolgd die niet deelnamen aan Betere start. Bij die bewuste groep was nauwelijks verbetering en in sommige gevallen zelfs een verslechtering van het gedrag van de kinderen waarneembaar.

Naast een humaan doel speelt ook de economische factor een rol bij het project. Wanneer wordt geïnvesteerd in de juiste begeleiding van moeders in detentie en hun kinderen levert dat volgens de onderzoekers een win-win situatie op. Zo zou elke euro die in begeleiding wordt gestoken drie euro besparing opleveren op het gebied van preventie van criminaliteit en misdaadbestrijding.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie