Mariafeesten Tienray: 135 jaar Klein Lourdes

2-8-2012 door: Redactie
De jaarlijkse Mariafeesten in Klein Lourdes Tienray staan dit jaar in het teken van 135 jaar Klein Lourdes. Vanaf zondag 12 augustus is de bedevaartsplaats de locatie voor de festiviteiten. Tienray kreeg de eretitel Klein Lourdes van paus Pius IX. De gemeenschap wil dit jubileum vieren met vieringen, een sacramentsprocessie met ziekenzegening en een lichtprocessie.
maskTop
Mariafeesten Tienray: 135 jaar Klein Lourdes
maskBottom

De verbondenheid tussen Lourdes en Tienray wordt dit jaar in het bijzonder uitgedrukt door gastpredikanten. Op het Hoogfeest van 15 augustus, Maria Tenhemelopneming, is gastpredikant diaken J. Joosten aanwezig. Hij is naast dat hij geestelijk directeur is van de NLZ, de bedevaart die zich bijzonder richt op de zieken, ook lid van de pastorale raad van Lourdes. Hij is daar de verantwoordelijke voor de Benelux.

Lourdes is voor vele mensen een plaats waar men rust kan vinden, waar men thuis mag komen bij Maria. De verschillende vieringen en processies helpen daarbij. Zo mag het ook gelden voor het Nederlandse Lourdes. Ook hier kan men die rust vinden bij de grot in de kerk en er is plaats om intenties neer te schrijven of een kaars op te steken. Tijdens de Mariafeesten zijn ook een aantal kleine devotionalia te koop.

Iedereen is welkom om het feest mee te maken. Op zondag 12 augustus om 15.00 uur is het Marialof met de sacramentsprocessie en de ziekenzegening. Gastpredikant is pastoor Bronneberg, geestelijk directeur van de Limburgse Bedevaarten en zodoende zeer bekend met Lourdes. Het gemengd koor Tienray luistert de mis op.

Op woensdag 15 augustus om 19.30 uur is het rozenkransgebed bij de Lourdesgrot. Om 20.00 uur begint de hoogmis met aansluitend de lichtprocessie. Ook deze mis wordt opgeluisterd door het koor.

Op zaterdag is om 19.00 uur de bedevaartsviering door predikant pastoor H. van Horne en op zondag worden de Mariafeesten om 10.30 uur afgesloten met een bedevaartsviering door predikant pastoor Ruud Verheggen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie