'Vanaf dag één voelde ik me thuis'

28-12-2017 door: Redactie
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen interviewt HALLO Horst aan de Maas de lijsttrekkers van de zes politieke partijen in Horst aan de Maas. Waar gaan zij zich de komende jaren sterk voor maken, wat zijn hun ambities en wat hopen zij te bereiken? In deze aflevering Bob Vostermans, lijsttrekker van CDA Horst aan de Maas.
maskTop
'Vanaf dag één voelde ik me thuis'
maskBottom

Vier jaar geleden kwam hij als nieuwkomer in Horst aan de Maas én in de Horster politiek terecht. Na de verkiezingen kon hij meteen aan de slag als wethouder van het CDA. “Vanaf dag één heb ik me thuis gevoeld in Horst aan de Maas”, zegt Bob Vostermans, “als inwoner én als bestuurder. De afgelopen vier jaar zijn zo snel gegaan. De eerste zes maanden tot aan de verkiezingen heb ik voornamelijk geïnvesteerd in het opbouwen van een netwerk, kennismaken met inwoners en ondernemers, maar ik heb ook mijn team leren kennen. Daarna kon ik vol aan de slag als wethouder. Of daar ik toen klaar voor was? Dat is lastig met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Er is geen opleiding tot wethouder, van tevoren weet je niet wat de rol precies inhoudt. Je kunt je daar geen beeld van vormen. Wat ik heb geleerd, is dat de functie heel divers is. Je bent continu bezig met het afwegen van belangen. Van mensen, van verenigingen, maar ook van de gemeente. Maak je deel uit van de gemeenteraad, dan sta je daar wat verder van af. Als bestuurder ben je hier echter dagelijks mee bezig.”

Hij voelt zich als een vis in het water in het college, zegt hij. Graag wil hij dan ook voor een tweede periode als wethouder gaan. “Ik heb zelf enkele maanden geleden bij de partij de ambitie uitgesproken dat ik graag nog een tweede termijn wil aanblijven. Ik wil de gelegenheid krijgen om nog meer mijn stempel te kunnen drukken. Deze eerste periode zijn we aan de slag met diverse onderwerpen, zoals het Masterplan Wonen. Hier hebben we een visie voor opgesteld en ik wil die graag verder uitrollen. Om maar in die sfeer te blijven: het fundament is gestort en ik wil het huis ook bouwen.” Hij weet echter ook dat het aan de kiezer ligt of het CDA überhaupt weer deel uit gaat maken van de coalitie en hij dus weer wethouder wordt. “We beginnen weer op nul. We moeten opnieuw laten zien waar we voor staan. We kunnen nu niet achterover gaan leunen. Onze ledenlijst laat een goede afspiegeling zien van Horst aan de Maas. We gaan met een enthousiast team de verkiezingen in. Als lijsttrekker maak je deel uit van dat collectief. De ambitie is om verder te groeien. We zijn al de grootste partij, maar willen er graag nog een zetel bij. De verkiezingen gaan uitwijzen of we weer in de coalitie komen en welke verbindingen er dan gelegd kunnen worden. Dat wijzen onder andere de verkiezingsprogramma’s van de andere partijen uit. We zijn nu nog bezig met het schrijven van ons programma. We gaan onder meer voortborduren op de lijnen die we eerder hebben uitgezet. Agribusiness en toerisme zijn belangrijke pijlers in het programma.”

Terugkijkend op de afgelopen vier jaar geeft Vostermans aan dat hij vooral positief verrast is over de vele burgerinitiatieven die zijn ontstaan, zoals de plannen voor het centrum van Hegelsom. “Dat laat de kracht van de burger zien. Daar haal ik energie uit. Tegelijkertijd vraagt dat ook een andere rol van het bestuur. Het is niet meer ‘de overheid bepaalt’. In plaats daarvan moeten we stimuleren en faciliteren. Wat mij energie kost, is negativiteit. Je bereikt iets door positief te denken. Zo kun je er samen proberen uit te komen. Met ‘kan niet, mag niet en wil ik niet’, kom je nergens.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie