'Ik wil zorgen voor een frisse wind'

4-1-2018 door: Redactie
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen interviewt HALLO Horst aan de Maas de lijsttrekkers van de zes politieke partijen in Horst aan de Maas. Waar gaan zij zich de komende jaren sterk voor maken, wat zijn hun ambities en wat hopen zij te bereiken? In deze aflevering Bart Cox van de SP Horst aan de Maas.
maskTop
'Ik wil zorgen voor een frisse wind'
maskBottom

Horstenaar Bart Cox (27) heeft gestudeerd voor leraar geschiedenis. Inmiddels werkt hij als leraar burgerschap op het Summa College in Eindhoven en is hij nog werkzaam bij de FNV. “Tijdens mijn opleiding ging het regelmatig over politiek. We moesten alle stromingen leren en de linkse kant sprak me aan. Ik wilde daar iets actiefs mee doen.” Zes jaar geleden kwam hij in Horst bij de SP terecht. “De SP paste het best bij me en ik kon ook meteen actief lid worden. Zo heb ik meteen een aantal onderzoeken mee uit mogen voeren, naar de bezuinigen in de thuiszorg bijvoorbeeld, en naar zwembad De Berkel.”

Vier jaar geleden werd Cox gevraagd of hij op de lijst van de SP wilde. “Na wat geschuif kwam ik meteen op plaats 3 terecht, wat inhield dat ik zo goed als zeker was van een plaats in de gemeenteraad.” Na wat wisselingen in de SP-fractie werd Cox ook fractievoorzitter. “De vraag is dan wie de kar wil gaan trekken. Toen ze mij vroegen of ik dat wilde, heb ik amper getwijfeld. Ik vind het heel belangrijk dat jongeren ook actief worden en blijven in de lokale politiek. De politiek in Horst is een beetje vastgeroest, met al jaren dezelfde mensen. Als fractievoorzitter en lijsttrekker hoop ik te kunnen zorgen voor een frisse wind. Ook wil ik midden in de samenleving staan, daar hoor ik thuis.”

De SP gaat zich komende verkiezingen onder andere richten op de zorg. Cox: “Eén van de belangrijkste taken van de gemeente is zorg dragen voor kwetsbare groepen. De SP wil er voor zorgen dat hierbij professionals betrokken zijn, maar dat de gemeente toch enigszins de regie in handen houdt: dat de zorg wel dichtbij huis blijft, en betaalbaar.” Een ander belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma van de SP is de woningbouw. “Momenteel zijn er in Horst aan de Maas veel koopwoningen en maar weinig huurwoningen. Zelf sta ik ook op wachtlijsten en het duurt gewoon lang. Als gemeente kunnen we ook zelf gaan bouwen. Die verantwoordelijkheid wil de SP pakken.” Naast zorg en woningbouw is ook de intensieve veehouderij een speerpunt op het programma van de SP. “Ik wil natuurlijk een agrarische gemeente blijven, maar het mag allemaal wat kleiner. Nu houden we er als gemeente te weinig aan over. We willen geen megabedrijven meer, maar kleine bedrijven, die inzetten op kennis en innovatie.”

Cox hoopt voor de komende verkiezingen op een leuke campagne met goed resultaat. “We hebben de afgelopen vier jaar een turbulente periode achter de rug, met veel interne wisselingen. Toch zijn we alleen maar gegroeid.” De SP is met zeven zetels momenteel de op één na grootste van de gemeente, maar zit niet in de coalitie. Cox: “De SP is niet, zoals soms wordt gezegd, de partij die alleen maar nee zegt. We hebben laten zien dat we meedenken. We komen met eigen voorstellen en willen die verantwoordelijkheid nemen. We willen dan ook zeker voor de coalitie gaan, maar niet ten koste van alles.”

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie