Kansen grijpen

12-7-2018 door: Redactie
In mijn vorige stuk heb ik aangegeven trots te zijn op de gemeente Horst aan de Maas. Daarbij heb ik de economie als groeimotor bestempeld waarbij we, nog meer dan nu het geval is, over onze grenzen heen moeten kijken naar kansen die we samen kunnen verzilveren in onze regio.

Eén van deze kansen doet zich voor op het gebied van duurzaamheid. Onze regio is verschillende malen uitgeroepen tot meest aantrekkelijke regio voor de vestiging van nieuwe logistieke bedrijven. Dat is mooi en biedt vele nieuwe kansen, voor ontwikkeling, voor nieuwbouw en voor nieuwe banen.

We moeten er echter wel op letten dat we juist bedrijven hierheen halen waar we trots op kunnen zijn. Niet de zaken aan het toeval overlaten, maar bewust kiezen voor de bedrijven met toegevoegde waarde voor de verdere ontwikkeling van onze agri– en foodsector en de daaraan verbonden industrie.

Ook de huisvesting van deze bedrijven moet meerwaarde brengen voor Horst aan de Maas. De gronden van Horst aan de Maas op Greenport Venlo worden momenteel verkocht. We moeten onze invloed laten gelden op de aard van de bouwwerken die aan de horizon verrijzen. Laten we de kansen grijpen en zorgen voor attractieve nieuwe duurzame bouwwerken waar we nog jarenlang plezier aan kunnen beleven. Google in dat kader maar eens op ‘nieuwbouw Rhenus Tilburg’. Tenslotte roep ik op tegelijkertijd na te denken over hoe wij, als gemeente, en als inwoners kunnen meeprofiteren van de duurzaamheidsmaatregelen die daar genomen worden. Gewoon. Doen.

Eric Thissen,
VVD Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie