Inzegening Sint Annakapel

15-7-2010 door: Redactie
De Sint Annakapel in Sevenum wordt op zondag 18 juli om 11.00 uur ingezegend door pastoor Lauvenberg. De kapel staat op de kruising van de Grubbenvorsterweg met de Dijkerheideweg in Sevenum.

De Sint Annakapel werd in 1911 door veehouder Pieter Jan Litjens en zijn vrouw Maria Petronella Zeelen gebouwd ter ere van Sint Anna. De reden hiervoor was het feit dat hun vee gespaard was gebleven tijdens de mond- en klauwzeerepidemie in dat jaar. De kapel werd in 1978 gerestaureerd door leerlingen van de lts in Horst onder leiding van hun leraar Henk Janssen.

Enige tijd geleden hebben vandalen het kostbare Sint Annabeeld uit de kapel weggenomen en kapot gesmeten. De huidige eigenaren, de familie Van Hoppe, hebben de stukken bij elkaar gezocht en laten restaureren. Van het originele beeld werd vervolgens een kopie gemaakt, deze is in de kapel geplaatst. Het originele Sint Annabeeld staat nu op een veilige plaats.

Dit alles is voor de Stichting Kruisen en Kapellen Sevenum aanleiding om de kapel op
18 juli opnieuw te laten inzegenen. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie