Fietser: verkeersdeelnemer?

5-7-2018 door: Redactie
Sinds de aanleg in 2006/2008 is de Westsingel verworden tot een van de meest tragische verbindingswegen tussen eind-Noordsingel en Stationsstraat. Gewoon een rondweg en geen buurtontsluitingsweg, zoals het gemeentelijk instituut ons wil doen geloven.

Een weg die gesierd wordt door zes bochten, waarvan er vier volstrekt onoverzichtelijk zijn. Een aantal zebra-oversteekplaatsen. Een fietsoversteekplaats in een apart bochtje. Drie rotonden, voorzien van varkensruggetjes, die gelukkig hun functie hebben mogen neerleggen wegens incompetentie. Tot slot nog een paar verkeersremmers in de vorm van zwart-grijze paaltjes, die ook niet helemaal dienstig waren en zijn. Na de aanleg zijn er op de rode fiets-rijbaan (lees: fietssuggestiestrook) in totaal 32 fietsafbeeldingen geschilderd, een tijd geleden weggeschuurd en nu weer terug. Al met al een weg om van te gruwen.

Meerdere malen is door mij bij de vorige wethouder (Paul Driessen) erop aangedrongen eens goed te kijken naar en oplossingen aan te dragen voor de miskleunige aanleg. Dat eerste is prima gelukt, goed kijken, maar dat kunnen wel méér mensen. De wethouder was de overtuiging toegedaan, dat de zelfdiscipline van de verkeersdeelnemers meer maatgevend zou mogen of moeten zijn.

Op 25 oktober 2009 zijn daarover en over de algemene veiligheid van de weg ook al vragen gesteld in de gemeenteraad, zonder al te noemenswaardig goede resultaten. Fietssuggestiestroken worden al sinds jaar en dag uit ANWB-adviezen geweerd, omdat zij te vrijblijvend zijn voor de gebruiker (de fietser) en ook geen eigenlijke juridische status kennen. Gewoon aparte, veilige afgeschermde fietspaden. Daarvoor moet je dan ruimte creëren.

Felix van Haren,
Weltersweide, Horst

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie