Coalitie onbezonnen en zonder burgers

21-6-2018 door: Redactie
Van de week las ik: de beoogde coalitie in Rotterdam wenst tien wethouders. Nu zijn er nog vijf. Landelijke en gemeentelijke politieke kopstukken maakten zich vrolijk over het belachelijk aantal van 10 op 640.000 inwoners. Niet vrolijk stemde het kostenplaatje van deze uitbreiding. Ook landelijk kijkt de politiek met bezorgdheid naar de extra wethouders in gemeenten.

De coalitie in Horst aan de Maas doet ook een duit in het zakje. Tegen gemaakte afspraken in: van vier naar vijf wethouders op een bevolkingsaantal van 42.215. Die uitbreiding kost ons bijna 200.000 euro per jaar. Afslag10 zou er mee gefinancierd kunnen worden bijvoorbeeld.

Het coalitieakkoord staat bol van innovatie. De extra wethouder is natuurlijk geen teken van innovatie. De coalitie verwacht innovatie van anderen, niet van zichzelf. De verkiezingen zijn voorbij. Coalitievorming kan beginnen. Op naar een coalitieakkoord. Of een raadsakkoord is overwogen is niet te achterhalen. Geen openbare verslagen van informateur noch formateur. Het spel wordt gespeeld achter gesloten deuren, hooguit met geheime side letters tussen partijen. Wethouders naar voren geschoven en gekozen uit eigen gelederen. Vertegenwoordigers van onze gemeentelijke samenleving doen niet mee. Consultatie van inwoners? Geen sprake van.

De Raad van het Openbaar Bestuur laat zien in haar rapport Hoe hoort het eigenlijk, hoe formeren ook anders kan, dan traditioneel achter gesloten deuren met politieke partijen die samen in de raad de meerderheid hebben. Met als bijgevolg de uitgesloten politieke partijen op een structurele informatieachterstand zetten. De oppositie loopt altijd achter de feiten aan, ook al zegt de coalitie open te staan voor hun inbreng. Een oneerlijke praktijk.

Er was eens een Wet dualisering gemeentebestuur waarin taken en bevoegdheden van raad en college werden onderscheiden: raad kaderstellend en controlerend, het college bestuur en uitvoering. Wordt die wet in onze gemeente uitgevoerd? Is het zo dat de raad en het college onafhankelijk van elkaar hun standpunten bepalen?

Als je naar de website van de gemeente gaat en zoekt naar het collegeprogramma voor de komende regeerperiode, dan blijkt die onafhankelijkheid geenszins. Het collegeprogramma is gelijk aan het coalitieakkoord dat de vijf partijen met elkaar hebben afgesproken. Coalitie dichtbij inwoners? Welnee.

Henk Steenbekkers
Gussekuulke, Melderslo

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie