Kasteelboerderij: door uitputting de doofpot in

17-5-2018 door: Redactie
In het raadsdebat van dinsdag 8 mei werd duidelijk hoe het in de politiek werkt. In een reeks van Raads Informatie Brieven over de kasteelboerderij geeft de wethouder onvolledige of deels onjuiste antwoorden en langzaam aan zie je dat het stellen van vragen als lastig wordt gezien in plaats van het ontwijken daarvan. En de wethouder komt ermee weg.

Met veel gevoel voor theater liet hij het aantal vragen tijdens zijn reactie groeien van 50 á 60 naar 70. Daar maakt hij dan een punt van in plaats van zijn onvolledige of ontwijkende antwoorden. Partijen geven op het laatst de moed op en leggen het hoofd in de schoot en in de politieke cultuur met één machtige partij komt hij daarmee weg. De wethouder gaf aan naar eer en geweten te hebben geantwoord. De eer zal zitten dat hij keurig heeft geantwoord wat hem is voorgezegd. Het geweten zal slaan op het feit dat hij van de inhoud van de overeenkomst tussen oude en nieuwe uitbater niets heeft geweten. En dat vindt hij prima net als de verschillende partijen. Wat niet wil weten kan niet deren.

Door uiteindelijk vier platgeprate partijen wordt het geheel nu in de doofpot gestopt. Warm zitten op de deksel. Het vuur moet er uit. Dat gaat nu gebeuren. Tenminste, een kenmerk van de doofpot is dat het vuur wel dooft, maar heel lang nog heet blijft en zo weer kan ontsteken. En aangezien er ook wat rotjes in de doofpot zitten kan de deksel er zomaar nog eens afvliegen en moet de wethouder misschien weer een verklaring bij elkaar zoeken. Onduidelijkheid blijft altijd kleven. Wethouder, wat doe je jezelf toch aan.

Andries Brantsma, Reysenbeckstraat, Hegelsom

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie